DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.134349

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА

Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Vadym Olehovych Bronytskyi, Danylo Yuriiovych Mohylat

Анотація


Проведено порівняльний аналіз електроприводів електронавантажувачів з різними типами електродвигунів (постійного струму, асинхронним, синхронним з постійними магнітами). Показано, що за масо-габаритними показниками та ККД найбільш перспективним є електропривод з синхронним двигуном з постійними магнітами. Проаналізовано способи керування вентильним двигуном та вибрано енергоефективний, який полягає в підтриманні сталої величини кута запасу δ перетворювача на мінімальному рівні. За допомогою двох моделей досліджено електропривод за схемою вентильного двигуна у середовищі MATLAB та встановлено кращу за високими динамічними та енергетичними показниками - з ПІ-регулятором швидкості з нечіткою логікою.

Ключові слова


вентильний двигун; енергоефективність; електропривод; електронавантажувач; нечітка логіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладной А.Н. Энергоэффективный электропривод с вентильными двигателями: Монография / А.Н. Закладной, О.А. Закладной – К.: Издательство «Либра», 2012. – 185 с.

Закладний О.М. Застосування новітніх силових електронних компонентів у регульованому електроприводі / О.М. Закладний, О.О. Закладний // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2006. No.2. С. 47-53.

Закладний О.М. Вплив способів керування комутатором на якість перетворення електроенергії вентильним двигуном / О.М. Закладний, О.О. Закладний // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2008. No3. С. 35-39.

Acarnley P.P., Watson J.F. Review of Position-Sensorless Operation of Brushless Permanent-Magnet Machines// IEEE Trans. Ind. Electron. - Vol. 53, No.2, P. 352-362, Apr. 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com