DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.141521

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВТРАТ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РЕСУРСІВ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДАХ

Viktor Petrovych Rozen, Serhii Viktorovych Vdovenko

Анотація


В статті описана функціональна хіммотологічна модель системи управління енергоефективністю i основні етапи впровадження та функціонування системи моніторингу втрат вуглеводневих ресурсів на нафтопереробних заводах. Дана система сприяє ефективному керуванню установками перероблення вуглеводнів, що, в свою чергу, скорочує витрати на енергоносії, сировину нафтопереробних заводів та надає можливості для отримання більш якісних нафтопродуктів при зменшенні антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Ключові слова


енергозбереження; енергоефективність; паливно-енергетичні ресурси; моніторинг втрат вуглеводневих ресурсів; нафтопереробний завод; функції управління; SCADA

Повний текст:

PDF

Посилання


Сульжик Н.И. Ресурсосбережение в нефтехимических производствах / Сульжик Н.И., Степанов А.В. - К.: Наукова думка, 1993.- 270 с.

Фейгин В.И. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ / Фейгин В.И. – М.: Экон-информ, 2011. – 806 с.

Бойченко С.В. Технологічні основи енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив: Автореф. дис... докт. техн. наук: 05.17.07.– К.: НАУ, 2004. – 32 с.

Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем / Абросимов А.А. – М.: Химия, 2002. – 608 с.

Ганеева Ж. Г. Определение понятия «мониторинг» в различных сферах его применения / Ганеева Ж. Г. // Экономика. Финансы. Рынок. - 2006. - No 1. – С. 30–33.

Бойченко С.В. Хіммотологічна модель системи нафтопродуктозабезпечення / Бойченко С.В. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – No 2. – С. 31–35.

Розен В. П. Організаційні заходи щодо впровадження та експлуатації системи енергетичного менеджменту на підприємстві / Розен В. П., Соловей О. I., Чернявський А. В. // Енергетика: економіка, технологія, екологія. - 2002. - No 1. - С. 66-70.

Шульга Ю. I. Концептуальні основи впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві / Шульга Ю. I., Розен В. П.. Соловей О. I., Чернявський А. В. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Енергоефективність 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com