DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.141533

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТАХ

Volodymyr Fedorovych Nakhodov, Olena Volodymyrivna Borychenko

Анотація


Стаття присвячена створенню методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електроенергії на виробничо-господарських об’єктах, які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електричної енергії з побудовою та застосуванням удосконалених систем оперативного контролю ефективності енерговикористання.

Ключові слова


електрична енергія; контроль ефективності використання електроенергії; нормування питомих витрат електроенергії; система оперативного контролю ефективності енерговикористання; «стандарт» споживання електроенергії; інтегрована система контролю ефективності використання електричної енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Находов В.Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В.Ф.Находов // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – No 1.– С.34–42.

Праховник А.В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А.В. Праховник, В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2009. – No8(66). – С. 41–54.

Находов В.Ф. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, К.К. Кочетова // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – No2. – С. 42–48.

Находов В.Ф. Проблема контролю ефективності енерговикористання – основа практичного вирішення задач енергозбереження / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // Енергозбереження, екологія, ефективність: шляхи зниження енергозалежності України: міжнар. конф., 14 травня 2008 р. : тези доп. – К., 2008. – С. 55–57.

Праховник А.В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А.В. Праховник, В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // Енергетична безпека та енергозбереження на транспорті: технології та інвестиції: ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 червня 2009 р. : тези доп. – Одеса, 2009. – С. 86–103.

Находов В.Ф. Побудова оптимальних розрахункових моделей електробалансів виробничо-господарських об’єктів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2010. – No 6. – С. 47–51.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика побудови оптимальних розрахункових моделей балансів споживання електричної енергії виробничо-господарських об’єктів» / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко. – No 38503 ; заявл. 14.04.2011 ; зареєстр. 26.05.2011, Бюл. No25.

Pooley John. Quick Start Guide to Energy Monitoring & Targeting (M&T) [Електронний ресурс] / John Pooley // Effective Energy Management Guide. – 2005. – Режим доступу: http://www.oursouthwest.com/SusBus/susbus9/mtguide.pdf.

Материалы проекта «Усиление действий по подготовке энергоменеджеров в Украине» по программе TACIS No EUK 9701. – К. :ІЕЕ НТУУ «КПІ», 1999. – 156 с.

Monitoring and Targeting in large companies // Energy Effiiciency Enquiries Bureau, ETSU, Harwell, Oxfordshire, 0X11. Good Practice Guide 112. – 1998. – 45p.

Jones Phil. Getting started with Monitoring & Targeting (M&T) / Phil Jones // Fundamental Series. – 2004. – No7. – P.29–32.

Праховник А.В. Контроль і нормалізація енергоспоживання / А.В. Праховник, Г.Р. Трапп // Управління енерговикористанням : зб. доп. – К.: Альянс за збереження енергії, 2001.– С.387–398.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика встановлення обґрунтованих «стандартів» споживання електроенергії та здійснення об’єктивного контролю їх виконання в системах статистичного контролю ефективності енерговикористання» / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко. – No 38504; заявл. 13.05.2011; зареєстр. 26.05.2011, Бюл. No25.

Находов В.Ф. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії/ В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.В. Тишко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2010. – No 3. – С. 51–58.

Находов В.Ф. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії [Електронний ресурс] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.В. Тишко // Енергетика: економіка, технології, екологія : наук.-техн. конф. молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, 20–21 травня 2010 р. : тези доп. – К., 2010.

Гофман И.В. Нормирование потребления энергии и энергетические балансы промышленных предприятий / И.В. Гофман. – М.–Л.: Энергия, 1966. – 319 с.

Находов В.Ф. Экономико-организационные основы энергосбережения / В.Ф. Находов. – К.: Энергетический центр ЕС в Киеве, 1995. – 150 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com