DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.141666

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГАЗЛІФТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН

Tetiana Oleksiivna Rynkova, Maksym Yuriiovych Vasylchenko, Tetiana Mykolaivna Kovtaniuk

Анотація


Проблема інтенсифікації робочих процесів при газліфтній експлуатації геотермальних свердловин є актуальною і важливою задачею. У статті проаналізовано зв’язки між основними параметрами, які характеризують роботу газліфта. Отримані результати порівнюються з даними, що наведені у технічній літературі. При певній глибині занурення змішувача газліфта побудовані залежності висоти підйому повітряно-водяної суміші, потужності компресора і коефіцієнта корисної дії газліфта від масової частки повітря в емульсії. Характер залежностей відповідає фізичним уявленням про процес газліфтної експлуатації геотермальних свердловин.

Ключові слова


газліфт; геотермальна свердловина; коефіцієнт корисної дії газліфта; енергетичні характеристики; математичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Товажнянский Л.Л. Процеси та апарати хімічної технології. – Харків: НТУ "ХПІ", 2007. – 616 с.

Редько А.А. Методы повышения эффективности систем геотермального теплоснабжения. – Макеевка: ДонНАСА, 2010. – 302 с.

Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. – Москва, 1989.– 185 с.

Удыма П.Г. Аппараты с погружными горелками, изд. 2-ое, доп. и перераб. М.: Машиностроение, 1973. – 272 с.

Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1981. – 812 с.

Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973. – 596 с.

Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче. М.: Енергия, 1969. – 264 с.

Чеботарьов В.О. Технічна термодинаміка. Підручник. К.: Вища школа, 1969. – 204 с.

Кислород. Справочник. Часть 1. Под редакцией Глизманенко Д.Л., М.: Металлургия, 1967. – 420 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com