DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.141994

ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТАХ УКРАЇНИ

Anatolii Volodymyrovych Cherniavskyi, Rostyslav Andriiovych Kravchuk

Анотація


У статті наведено огляд тенденцій розвитку світової енергетики та існуючої ситуації в енергетичному комплексі України. У роботі зазначено на величезний потенціал скорочення викидів парникових газів, який має місце на енергетичних об'єктах України. У роботі акцентовано увагу на необхідно планування оптимальної реалізації наявного потенціалу скорочення викидів парникових газів. Авторами запропонована модель формування оптимального плану заходів щодо скорочення викидів парникових газів на енергетичних об'єктах.

Ключові слова


потенціал скорочення викидів парникових газів; чисті вугільні технології; енергетичний комплекс; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Материалы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). – [Электронный документ].– Режим доступа: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_ru.pdf.

Энергоэффективная Россия: Пути снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов: Основные выводы - Исследование McKinsey & Company. – [Электронный документ].– Режим доступа: http:// www.mckinsey.com/media/McKinsey/dotcom/.

The Stern Review: The Economics of Climate Change. – [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Executive_Summary.pdf.

World Energy Outlook 2012. – [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/.

Чистые технологии добычи и переработки угля. Усиление коммерческих и политических стимулов промышленного внедрения. – МЭA, 2010. – [Электронный документ].– Режим доступа: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/clean_coal_rus.pdf.

Energy Technology Perspectives (ETP 2012). – [Электронный документ].– Режим доступа: http://www.iea.org/etp/.

Енергетична політика за межами країн - членів МЕА: УКРАЇНА 2012. – [Электронный документ].– Режим доступа: http://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/UKR_Summaryplus.pdf.

Проблеми вугільної промисловості України та викиди парникових газів від видобутку й споживання вугілля: доповідь / Огарєва Ю., Пасюк О., Ставчук І. – К.: Національний екологічний центр України. – 2010. – 56 с.

Программно-целевое планирование и управление: Учебник. / Райзберг Б.А., Лобко А.Г. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 428 с. — (Серия «Высшее образование»).

Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский, М.А. Казмирук // Технічна електродинаміка. 2006. No5. – С.59-68.

Розен В.П. Применение метода анализа иерархий при выборе энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудования / В.П.Розен, А.И.Соловей, А.В.Чернявский // Новини енергетики. - No 3-4. – 2003. – С.31-36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com