DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2018.147283

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ТА СФЕРАХ КІНЦЕВОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Serhii Petrovych Denysiuk, Halyna Heorhiivna Strelkova, Carlos F. Pfeiffer, Myroslav Trokhymovych Strelkov, Oleksandra Serhiivna Ishchenko

Анотація


В роботі проведено системне дослідження змін, що відбулися останніми роками в енергетичній політиці ЄС та політиці з інноваційної діяльності в енергетиці, з метою визначення тенденцій і пріоритетів ЄС. Надано характеристику сучасних тенденцій, цілей, основних завдань та напрямів інноваційного розвитку в енергетичному секторі та сферах кінцевого енергоспоживання ЄС. Побудовано інформаційну модель з динаміки формування політичних і стратегічних чинників, що закладають напрями інноваційного розвитку в енергетиці ЄС. Розглянуто специфіку інноваційних процесів, пов’язаних з функціонуванням енергетичного бізнесу, енергетичних ринків і ринків енергоефективних технологій, та пріоритети інноваційного розвитку за напрямами виробництва, передачі, розподілу та споживання енергії. Зазначено важливість переходу в енергетичному секторі до сервіс-орієнтованих бізнес-моделей, які є більш ринковими в умовах трансформації енергетичної галузі та енергетичних ринків. Наведено тенденції змін у європейському енергетичному регуляторному середовищі, що відбулися внаслідок розвитку та посилення комерціалізації інновацій в умовах енергетичного переходу та змін у європейському енергетичному ландшафті. Надано характеристику стратегічних пріоритетів та умов, необхідних для зміцнення інноваційного розвитку і поширення енергетичних інновацій в Україні у довгостроковій перспективі.

Ключові слова


енергетичний сектор; інновації в енергетиці; енергетичне законодавство; енергопостачання; кінцеве енергоспоживання; енергоефективність; енергетичні ринки; регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Особливості реалізації політки енергоефективності – пріоритети України / С. П. Денисюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2013. – № 3(34). – С. 7–20.

UNITED NATIONS. SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Energy Technologies and Innovation: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013DC0253.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL European Energy Security Strategy: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52014DC0520.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2015:80:FIN.

EUROPEAN COMMISSION. Energy. Communication from the Commission - Towards an integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: accelerating the European energy system transformation (COM (2015) 6317 final): [Електрон. ресурс]. - Режим доступу https://ec.europa.eu/energy/en/publications/towards-integrated-strategic-energy-technology-set-plan-accelerating-european-energy.

EUROPA. EU law and publications. Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission — Towards an integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: accelerating the European energy system transformation’ (C(2015) 6317 final): [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52015AE5124.

EUROPA. EU law and publications. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The Road from Paris: assessing the implications of the Paris Agreement and accompanying the proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1469270126872&uri=CELEX:52016DC0110.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12.01.2015 № 5/2015: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”» від 18 серпня 2017 р. № 605-р: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com