DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2018.147368

УРАХУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗМІН ПРОЦЕСУ ВОДОПОДАЧІ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Viktor Petrovych Rozen, Liudmyla Valeriivna Davydenko, Nina Volodymyrivna Davydenko

Анотація


Розглянуто питання удосконалення контролю ефективності електроспоживання об’єктів водопостачання шляхом урахування впливу циклічних змін зовнішнього середовища. Обґрунтовано взаємозв'язок ефективності електроспоживання та водоспоживання, на яке впливають сезонні та соціальні чинники. Запропоновано процедуру виявлення циклічних змін процесу водоподачі, яка передбачає пошук подібності у добових графіках витрати води з мережі водопостачання та формування груп однотипних графіків за допомогою методів кластерного та дискримінантного аналізу. Її реалізація дозволяє визначити часовий період для збору даних щодо визначальних змінних, а також здійснити формалізований опис режиму водоподачі для планування технологічних параметрів та визначення базового рівня енергоспоживання. Для забезпечення коректного контролю ефективності електроспоживання запропоновано процедуру розпізнавання приналежності добових графіків витрати води до одного з типових класів. Використання запропонованих процедур дозволяє враховувати зміну фактичних умов функціонування насосних станцій, зумовлену впливом сезонних та соціальних чинників.

Ключові слова


ефективність електроспоживання; контроль електроспоживання; базовий рівень електроспоживання; насосна станція водопостачання

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В., Соловей А.И. и др. Энергетический менеджмент. Київ: ІЕЕ НТУУ «КПІ», 2001. 472 с.

Півняк Г.Г., Випанасенко С.У., Хованська О.І. та ін. Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. 214 с.

ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004: 2014, IDT) Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту. Київ, 2016. 38 с.

Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко Н.В. Процедура побудови базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. №3 (49). С. 31-37.

Розен В.П., Давиденко Н.В. Формування множини характеристик фактичного режиму водоспоживання в системах комунального водопостачання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2015. № 3 (41). С. 85-92.

Пістунов І.М., Антонюк О.П. Кластерний аналіз в економіці. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. 84 с.

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. Москва: Финансы и статистика, 2003. 352 с.

Халафян А.А. STATISTICА. Статистический анализ данных. Москва: Бином-Пресс, 2007. 512 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com