DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2013.149943

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Iryna Vasylivna Kalinchyk

Анотація


Розглядається система електроспоживання промислового об’єкта з метою прогнозування її стану для оцінки попиту на електричну енергію. Проведено оцінку стану систем електроспоживання об’єкта промисловості з урахуванням технологічного процесу та фактичного навантаження устаткування. Запропоновано модель короткострокового прогнозування споживання електроенергії на основі нечітких нейронних мереж. Проведено аналіз точності виконаного прогнозу. Показано, що моделі короткострокового прогнозування навантаження на базі нечітких нейронних мереж мають високу ефективність в силу їхньої універсальності і адаптивності до змін вхідної інформації.

Ключові слова


електроспоживання; прогнозування; оцінка; навантаження; нейронні мережі; нечіткі множини

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэнн Д.В. Сравнительные модели прогнозирования электрической нагрузки: / Д.В. Бэнн, Е.Д. Фармер; пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат. - 1987. - 200 c.

Meldorf M. Comprehensive Modelling of Load / M. Meldorf, J. Kilter, R. Pajo // CIGRE Regonal Meeting.- June 18-20, 2007, - Tallinn. – 2007. – P. 145-150.

Технология обработки данных в прогнозировании. Предварительная обработка данных: http://www.iissvit.narod.ru/rass/vip26/htm.

Готман Н.Э. Прогнозирование узловых нагрузок электроэнергетической системы с использованием инверсии нейронных сетей / Н.Э. Готман, Г.П. Шумилова, Т.Б. Старцева // Сыктывкар, 2002. – Т.3. – С. 135-138.

Праховник А.В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий / А.В. Праховник, В.П. Розен, В.В. Дегтярев – М.: Недра. – 1985. – 232 с.

Праховник А.В. Прогнозирование параметров режимов электропотребления различных иерархических уровней энергетики / А.В. Праховник, В.П. Розен // Методы и средства управления электропотреблением: конф. – К.: Знание. – 1992. – С. 22 – 24.

Праховник А.В. Концепция и пути автоматизации управления электропотреблением / А.В.Праховник – К.: Знание, 1987. - 16 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com