DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2013.149965

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Yurii Andriiovych Veremiichuk

Анотація


Проведено аналіз існуючих підходів щодо управління електроспоживання в умовах реформування енергетичної галузі. Сформовано групи споживачів електричної енергії, визначено індикатори управління електроспоживанням та запропоновано використовувати комплексний підхід щодо оптимального управління споживанням електроенергії.

Ключові слова


методи управління електроспоживанням; сегментація; група споживачів електричної енергії; індикатор управління електроспоживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В. Ефективне енерговикористання в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / А.В. Праховник, Є.В. Іншеков // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей. Під загальною редакцією д.т.н., проф. А.В. Праховника. К.: Альянс за збереження енергії, 2001. – С. 19-35.

Замулко А.І. Енергоринок та тарифна політика України у сфері електроенергетики [Текст] / А.І.Замулко, Є.М. Іншеков, В.Ф. Находов, В.А. Попов, А.В. Праховник, О.Д. Світелик, Л.С. Симоненко // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей. Під загальною редакцією д.т.н., проф. А.В. Праховника. К.: Альянс за збереження енергії, 2001. – С. 242-365.

Згуровець О.В. Эффективные методы управления потреблением электрической энергии [Текст] / О.В Згуровець, Г.П Костенко// Проблеми загальної енергетики. 2007. – No16 – С. 75-80.

Крикавський Є. Маркетинг енергозабезпечення [Текст] / Є. Крикавський, Н. Косар, Л. Мороз // Монографія. – Львів.: «Львівська політехніка», 2001. – 196 с.

Праховник А. В. Функционально-ориентированная оптимизация режимов электропотребления: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук [Текст] / А. В. Праховник // – 1981. – 196 с.

Веремійчук Ю.А. Аналіз нормативно-правового забезпечення організації управлінням електроспоживанням [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук, // ХІ-й Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи методи моделювання та оптимізації» - Кременчук. 9-11 квітня 2013р.

Веремійчук Ю.А. Аналіз індикаторів управління споживанням електричної енергії [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук // Праці ІV Міжнародного науково-практичного семінару «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації» - Дніпропетровськ НГУ. 23-26 жовтня 2012 р.

Веремійчук Ю.А. Сегментування роздрібного ринку електричної енергії з використанням алгоритмів нечіткої логіки [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук, Ю.В. Чернецька // X-й Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» - Київ. 17-20 квітня 2012 р.

Веремійчук Ю.А. Методологічні основи сегментування роздрібного ринку електричної енергії [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст», Харків. Випуск No103, 2012 C. 513-520.

Веремійчук Ю.А. Оцінка ефективності використання методів управління методів управління електроспоживанням в умовах невизначеності [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук // XI-й Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)» - Вінниця. 9-11 жовтня 2012 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com