DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2012.157649

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi

Анотація


Стаття присвячена питанням визначення технічного стану електромеханічних систем з асинхронними двигунами за допомогою показника відносної зношеності ізоляції та аналізу складників втрат, які доцільно застосовувати в системах функціонального діагностування.

Ключові слова


електромеханічна система; діагностичні ознаки; аварійні режими; асинхронні двигуни

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовк О.Ю. Метод періодичного діагностування асинхронних двигунів / О.Ю. Вовк, Л.М. Безменнікова, С.О. Квітка // Праці ТДАТУ. – 2010. - No 10, Т4. - С. 39-46.

Котеленец Н.Ф. Испытания и надежность электрических машин: учеб. пособие для вузов по спец. “Электромеханика” / Н.Ф. Котеленец, Н.Л. Кузнецов – М.: Высш. шк., 1988. – 232 с.

Державний комітет статистики України «Статистичний довідник «Україна в цифрах» за 2007 рік», - К.: Вид-во «Консультант», 2008 – 260 с.

Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Діагностичні ознаки аварійних режимів асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2011. No2. С. 23-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com