DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2012.160093

SMART СИСТЕМИ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

Yurii Ivanovych Yakymenko, Volodymyr Vasylovych Prokopenko, Serhii Petrovych Denysiuk, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi

Анотація


Розглянуто особливості реалізації концепції Smart Grid за кордоном. Наведено науково-технічні досягнення спеціалістів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у сфері інтелектуалізації електроенергетики. Охарактеризовано основні напрямки побудови Smart систем як однієї із основних складових сталого розвитку енергетики.

Ключові слова


Smart системи; Smart Grid; інтелектуалізація електроенергетики; сталий розвиток енергетики

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко О.В. Перетворювачі параметрів електроенергії в Smart системах енергетики / О.В. Кириленко, Ю.І. Якименко, В.Я. Жуйков, С.П. Денисюк // Спец. випуск Праць Ін-ту електродинаміки НАН України (Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС’10») – К.: ІЕД НАНУ, 2010. – C. 17–23.

Кириленко О.В. Силова електроніка: стан використання, наукове і технологічне забезпечення, перспективи розвитку в ХХІ столітті / О.В. Кириленко, Ю.І. Якименко, В.Я. Жуйков, С.П. Денисюк, Р. Стржелецьки // Техн. електродинаміка. Темат. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2004. – Ч.1. – С. 58–71.

Кириленко О.В. Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови // О.В. Кириленко, А.В. Праховник // Спец. випуск Праць Ін-ту електродинаміки НАН України (Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС’10») – К.: ІЕД НАНУ, 2010. – C. 10–16.

Кобец Б. Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / Б.Б. Кобец, И.О. Волкова. – М.: ИАЦ Энергия, 2010. – 208 с.

Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения / А.В. Праховник // К.: Освіта України, 2007. – 464 с.

Праховник А.В. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства / А.В. Праховник, В.В. Прокопенко, О.М. Закладний, В.І. Дешко та інш. – Луганськ: Місячне сяйво, 2010. – 696 с.

Праховник А.В. Розосереджена генерація: стан і перспективи / А.В. Праховник, В.А. Попов, В.В. Ткаченко, F.A. Farret, L. Canha, S. Frieta // Новини енергетики. – 2003. – No 3-1. – С. 54–58.

Стогній Б.С. Сталий розвиток енергетики та інтелектуальні енергетичні системи // Б.С. Стогній // Спец. випуск Праць Ін-ту електродинаміки НАН України (Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС’10») – К.: ІЕД НАНУ, 2010. – C. 6–9.

Стогній Б.С. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк // Техн. електродинаміка. – 2010. – No 6. – С. 44–50.

Стогній Б.С. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч. 1. – К.: ІЕД НАНУ, 2011. – С. 5–20.

Стогній Б.С. Технологічний базис Інтелектуальної об’єднаної енергетичної системи України / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.Г. Баталов, С.П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч. 1 – К.: ІЕД НАНУ, 2011.– С. 20–31.

EPRI’s IntelliGridSM initiative. [Electronic resource] – Mode of access: http://intelligrid.epri.com.

EPRI Smart Grid Demonstration Initiative. Two year update. – Electric Power Research Institute (EPRI). – USA, California, 2010.

European Technology Platform – Smart grids, April 2010: “Strategic Deployment document for Europe’s Electricity Networks of the Future.

Grid 2030: A National Version for Electricity’s Second 100 Years // Office of Electric Transmission and Distribution United State Department of Energy, July 2003.

Smart Grid – European Technology Platform for Electricity Networks of the Future. – European Commission, 2005. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.smartgrids.eu/.

Smart Power Grids – Talking about a Revolution // IEEE Emerging Technology portal, 2009. 2011. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.ieee.org/portal/site/emergingtech/techindex.jsp?techId=1220.

The Modern Grid Initiative Version 2.0, Conducted by the National Energy Technology Reliability, January 2007. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.netl.doe.gov/moderngrid/resources.html.

The National Energy Technology Laboratory: A vision for the Modern Grid, March 2007. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bpa.gov/energy/n/smart_grid/docs/Vision_for_theModernGrid_Final.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com