DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2012.160112

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Borys Serhiiovych Stohnii, Oleksandr Vasylovych Kyrylenko, Oleksandr Fedotovych Butkevych, Mykhailo Fedorovych Sopel

Анотація


Розглянуто особливості створення систем інформаційного забезпечення в електроенергетиці. Проведено аналіз вимог ENTSO-E, що стосуються моніторингу режимних параметрів. Досліджено проблему моніторингу низькочастотних коливань режимних параметрів при об’єднанні енергосистем на паралельну роботу. Визначені часові та ієрархічні обмеження задач керування. Представлено систему збору та обробки інформації, що реєструється комплексами «Регіна-Ч» на об’єктах ОЕС України. Наведені приклади реалізації.

Ключові слова


електроенергетичні системи; моніторинг режимних параметрів; канали передачі інформації; база даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Буткевич О.Ф. Проблемно-орієнтований моніторинг режимів ОЕС України // Техн. електродинаміка. – 2007, No 5. – С. 39-52.

Буткевич О.Ф., Левконюк А.В., Рибіна О.Б., Чижевський В.В. Деякі питання розвитку системи керування режимами ОЕС України // Техн. електродинаміка. Темат. випуск: „Силова електроніка та енергоефективність”. Ч. 1. – 2010. – C. 165-168.

Буткевич О.Ф., Левконюк А.В., Зорін Є.В., Буланая В.С. Про використання синхронізованих вимірів кутів напруги з об’єктів ОЕС України при визначенні допустимості її поточних режимів за запасами статичної стійкості // Техн. електродинаміка. – 2010, No 6. – C. 51-58.

Буткевич О.Ф., Тутик В.Л. Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “РЕГІНА” // Гідроенергетика України. – 2010, No 3. – С. 46-49.

Воропай Н.И., Массель Л.В., Славин Г.Б. Организация системы мониторинга энергетического хозяйства России на базе новых информационных технологий // Электричество. – 2002. – No 9. – С.2-8.

Стогній Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Левітський В.Г. Інформатизація та інтелектуалізація електроенергетики: пріоритети та практичні доробки // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2002, No 3 (3). – С. 4-18.

Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Слинько В.М. та ін. Створення технічних засобів системи моніторингу перехідних режимів енергосистем та їх метрологічне забезпечення // Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. – 2007. – No 1 (16). – С. 16-22.

Стогній Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Денисюк С.П. Інформатизація електроенергетичних систем та електричних об’єктів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2007, No 1 (16), Ч. 1. – С. 9-15.

Стогний Б.С., Буткевич А.Ф., Зорин Е.В., Левконюк А.В., Чижевский В.В. Проблемно-ориентированный мониторинг режимов энергообъединения // Техн. електродинаміка. – 2008, No 6. – С. 52-59.

Стогний Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Сопель М.Ф. Застосування засобів моніторингу перехідних режимів в ОЕС України для розв’язання задач диспетчерського керування // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009, вип. 23. – С. 147-155.

Arango O. J., Sanchez H.M., Wilson D. H. Low Frequency Oscillations in the Colombian Power System – Identification and Remedial Actions // CIGRE Session 2010, Paris. Paper C2-105.

Mark S., Radford D. Communication system Requiment for Implementation of Large Scale Demand Side Management and Distribution Automation // IEEE T-PD. – 1996. – Nо 2. – Рp. 683-690.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com