DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2012.160663

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Viktor Mykolaiovych Permiakov

Анотація


Статтю присвячено питанням розробки технічних засобів функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем. Запропоновано принципи побудови і структурні схеми систем функціонального діагностування, а також мобільний програмно-апаратний комплекс МАК, який дозволяє автоматизувати процес діагностування.

Ключові слова


енергоефективність; електромеханічна система; система функціонального діагностування

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. No1. С. 66-72.

Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Закладний О.О. Оцінка залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип. 19. - С.137-146.

Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, - Вип. 21. С. 121-128.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com