DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2012.161304

ТЕРМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З РЕКУПЕРАТОРОМ ТЕПЛОТИ ТА РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОВІТРЯ

Mykhailo Kostiantynovych Bezrodnyi, М. А. Галан

Анотація


Тепловий насос може використовувати різні джерела низькопотенційної теплоти, віддаючи її різним теплоносіям. Одними із найефективніших систем для використання теплових насосів є системи повітряного опалення та вентиляції. Це перспективні технології, які допомагають економити кошти і ефективно справляються зі своїми завданнями. Не зважаючи на те, що в Україні системи на основі теплових насосів використовуються понад 10 років, в літературі бракує даних відносно обґрунтованого аналізу і порівняння різних повітряних систем опалення та вентиляції. Дана стаття присвячується аналізу системи, яка працює одночасно як на опалення, так і на вентиляцію приміщення. Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем повітряного опалення та вентиляції. Отримані значення коефіцієнта використання енергії для таких систем. Зроблені висновки щодо ефективності використання теплових насосів у системах повітряного опалення та вентиляції.

Ключові слова


тепловий насос; повітряне опалення; вентиляція; рекуператор теплоти; рециркуляція відпрацьованого повітря; ефективність теплонасосних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


Коврига Т. Лідер енергозберігаючих технологій / Т.Коврига // Энергосбережение. – 2009. – No9. – С. 4–5.

Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність системи вентиляції з використанням рекуператора та теплового насосу // Техническая теплофизика и промышленная теплотехника. – 2011. - No 3. – С. 5-13.

Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. - No 2. – С. 16-19.

Безродний М.К., Галан М.А. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012.

Морозюк Т.В.Теория холодильных машин и тепловых насосов. – 2006. – 712 с.

Суслов А. Воздушные тепловые насосы: возможности и ошибки маркетинга // Акватерм. – 2010. - No 4. – С.22–24.

Жуков Е. Тепловые насосы – «умножители тепла» // Акватерм. – 2010. - No 6. – С.10–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com