DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.163782

КОНВЕКТИВНА СУШКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БАЗАЛЬТО-БЕНТОНІТОВИХ ВИРОБІВ

Andrii Volodymyrovych Tymoshchenko, Tetiana Hennadiivna Bieliaieva, Valentyna Hryhorivna Stetsiuk, Rodion Yaroslavovych Sorokovyi, Maryna Viktorivna Moroz

Анотація


В роботі наводяться результати експериментального дослідження повітряної конвективної сушки пласких базальто-бентонітових теплоізоляційних виробів різної товщини та густини. Вивчався вплив на інтенсивність процесу температури та середньої швидкості агенту сушіння. Для теплоізоляційних виробів спостерігаються періоди з постійною та падаючою швидкістю сушіння. В розглянутому діапазоні товщин спостерігається, як перший, так і другий критичний вологовміст. Відмічається, що зі зменшенням товщини теплоізоляційного виробу збільшуються величини критичних вологовмістів. Встановлено вплив на кінетичні характеристики процесу сушіння товщини та густини теплоізоляційного виробу. Наводиться залежність для швидкості сушіння в першому періоді, як функції від температури та швидкості агенту сушіння. З використанням методу В.В. Краснікова побудовано узагальнені криві повітряної конвективної сушки, встановлено величини приведених критичних вологовмістів та відносних коефіцієнтів сушіння. Одержано узагальнену залежність для розрахунку часу повітряної конвективної сушки теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів різної товщини та густини.

Ключові слова


теплоізоляція; енергоефективність; повітряна конвективна сушка; базальтові волокна

Повний текст:

PDF

Посилання


Тимощенко А.В. Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції на основі базальтових супертонких волокон / В.О. Кремньов, Л.Ю. Шпільберг, А.В. Тимощенко, О.В. Гулієнко, Є.В. Тимощенко // КЕРАМІКА: наука і життя. – 2018. - No4(41). – С. 21-28.

Джигирис Д.Д. Основы производства базальтовых волокон и изделий / Д.Д. Джигирис, М.Ф. Махова. – М.: Теплоэнергетик, 2002. – 411 с.

Теплотехнический справочник: в 2 т./ [ред. В.Н. Юренев, П.Д. Лебедев]. – М.: Энергия, 1976 – Т. 2. – 1976. – 896 с.

Красников В.В. Кондуктивная сушка / Валерий Владимирович Красников. – М.: Энергия, 1973. – 288 с.

Гинзбург А.С. Расчет и проектирование сушильных установок пищевой промышленности / Абрам Соломонович Гинзбург. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с.

Лыков А.В. Теория сушки / Алексей Васильевич Лыков. – М.: Энергия, 1968. – 472 с.

Сажин Б.С. Основы техники сушки / Борис Степанович Сажин. – М.: Химия, 1984. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com