DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.164340

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ КЕРУВАННЯ ПОПИТУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Vitalii Pavlovych Opryshko

Анотація


В статті проаналізовано розвиток та кращі світові практики з впровадження програм керування попиту на електричну енергію. Наведено результуючі данні звітів комісій Європейського Союзу, Федеральної комісії з регулювання енергетики США, Міжнародного Енергетичного Агентства та інших. Проаналізовано ефекти від впровадження програм з керування попиту та доведено, що при впровадженні програм DSM на регіональному рівні при застосуванні непрямих методів, стимулюється не лише економічний розвиток, але й підвищується екологічна та енергетична безпека, створюються умови для ринкових перетворень. Що до локального ефекту варто зазначити зниження потреб у будівництві нових енергетичних об’єктів та підвищення загального рівня надійності енергозабезпечення. В українських реаліях питання імплементації кращих світових практик з впровадження програм керування попитом залишається відкритим. На тлі нової структури ринку електричної енергії, додаткові конкурентні переваги для енергетичних компаній та фінансової вигоди для споживачів є перспективним фактором розвитку для нових та імпелементованих програм з керування попитом.

Ключові слова


Smart Grid; електропостачання; енергоефективність; керування попитом; DSM

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисюк С.П. Дослідження програм з керування попиту на електроенергію та аналіз ефективності їх використання [Текст] / C.П. Денисюк, В.П. Опришко // TechnologyAudit& ProductionReserves. – 2016. – том 3 (29) – С.69-73. – ISSN 2226-3780.

Denysiuk S. The smart grid concept implementation by expanding the use of demand side managment and modern power electronic installations[Текст] / S. Denysiuk, R. Strzelecki, V. Opryshko // Енергетика: економіка, технології, екологія.– 2016. – No4(46).– С.7-17. – ISSN: 1813-5420

Smith, William D. "Energy Crisis: Shortages Amid Plenty". The New York Times. New York. Retrieved September 5, 2016.

Welles, Chris "The Energy Crisis". The New York Times. New York. Retrieved September 5, 2016.

Нові енергетичні технології. Дослідження No 2. Під кер. Станкевича Д.О.– Асоціація «НП Рада Ринку», Москва, 2017. – 150 с.

https://www.pjm.com/-/media/about-pjm/newsroom/annual-reports/2016-annual-report.ashx?la=en.

World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/.

California’s DRAM Auction Contracts for 82MW of Distributed Energy as Grid Resource https://www.greentechmedia.com/articles/read/californias-dram-auction-Contracts-for-82mw-of-distributed-energy-as-grid-r.

Програми управління споживанням житлового комплексу США https://www.clearlyenergy.com/residential-demand-response-programs.

Сайт SDG&E http://sdgenews.com/battery-storage-clean-innovative/sdge-adds-more-storage-harness-clean-energy-and-enhance-reliability.

Сайт OhmConnect https://www.ohmconnect.com/press.

«Надання нового плану енергоспоживачам» https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf.

Cайт МЕА www.iea.org/.

Угода між RTE та Carrefour в області гнучкого споживання 23.03.2017 http://so-ups.ru/index.php?id=energy_news_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=10713.

Тестування автоматизованої системи управління попитом KYOCERA 13.09.2016 http://global.kyocera.com/news/2016/0905_mvid.html.

Реальні вигоди віртуальної електростанції 24.06.2016 http://peretok.ru/articles/innovations/13216/.

Shaun Howell Towards the next generation of smart grids: Semantic and holonic multi-agent management of distributed energy resources Shaun Howell, Yacine Rezgui, Jean-Laurent Hippolyte, Bejay Jayan, Haijiang Li http://sciencedirect.com/article/S1364032117304392.

Electricity 'Prosumers'. European parlament breef http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593518/EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf.

Grid Interactive Microgrid Controllers and the Management of Aggregated Distributed Energy Resources (DER). EPRI2015.

Сайт CPU http://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=10710.

Reliability Primer.FERC. 2016 https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2016/reliability-primer.pdf.

Проект California State University Hybrid Electric Buildings http://advmicrogrid.com/projects.html.

Microgrid Jr Comes of Age: 07.10.2015 https://microgridknowledge.com/microgrid-jr-comes-of-age-the-rise-of-the-solar-plus-storage-nanogrid.

Winter Package Solutions - EURELECTRIC's key policy recommendations 27.10.2016 http://www.eurelectric.org/publications/?page=7.

Еlectricity Prosumers'. Бриф Європейского Парламенту. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593518/EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf.

Global Power Industry Outlook2017. Highlights. Frost & Sullivan http://www.energycentral.com/c/um/three-%E2%80%9Cd%E2%80%99s%E2%80%9D-driving-global-power-industry-investmen.

The Distributed Energy Resource Management System Comes of Age 31.01.2017 https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-distributed-energy-resource-management-system-comes-of-age.

Distribu Tech News 09.02.2016 https://greentechmedia.com/articles/read/DistribuTECH-News-Building-the-Microgrid-Landscape-from-the-E nd-User-Up.

Сайт Siemens http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/smart-metering/emeter/pages/energyip-platform.aspx.

Сайт Enbala http://www.enbala.com/the-platform.

Advanced Distribution Management Systems for Grid Modernization. https://microgridknowledge.com/white-paper/grid-modernization/.

Моніторинг cтатистичних даних 21.04–27.04.2017 http://so-ups.ru/uploads/media/280417_foreign_tso.pdf.

Згуровець О.В. Эффективные методы управления потреблением електрической энергии // Проблеми загальної енергетики. – No 16. – С. 75-80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com