DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2011.171419

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi

Анотація


Статтю присвячено питанню створення програмного забезпечення функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами. Розроблене програмне забезпечення дозволяє контролювати у реальному часі поточні експлуатаційні параметри електромеханічних систем, діагностувати й оцінювати енергетичний і технічний стан, виявляти неефективні режими роботи та приймати обґрунтовані рішення щодо подальшої їх експлуатації.

Ключові слова


енергоефективність; електромеханічна система; асинхронний двигун; програмне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу / Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О.//Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. No 28. С. 495–497.

Праховник А.В. Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів / Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – 2007. С. 151–155.

Закладний О.М. Мониторинг и функциональная диагностика асинхронного электропривода / Закладний О.М., Закладний О.О.// Специализированная конференция «Автоматизация процессов на объектах ТЭК Украины» – К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2009,http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm.

Праховник А.В. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами / Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. No1. С. 66–72.

Праховник А.В. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту / Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, – Вип.21. С. 59–66.

Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», No33773 від 18.06.10.

Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», No 33936 від 30.06.10.

Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», No35407 від 19.10.2010.

Закладний О.М., Закладний О.О., Притискач І.В., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» No 36472 від 10.01.2011.

Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика та алгоритми діагностування електродвигунів» No 36471 від 10.01.2011.

Закладний О.О. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода / Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, – Вип. 20. С. 159–166.

Закладний О.О. Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними / Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, No 4/2010 (63), частина 3, С. 119–126.

Закладный А.Н. Методы оценки срока службы асинхронных электродвигателей / Закладный А.Н., Закладный О.А. // Енергетика та електрификація / – Київ, 2010, No4, С.63–67.

Закладний О.О. Оцінка залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, – Вип.19. С. 137–146.

Закладний О.О. Прогнозування залишкового ресурсу асинхронного електропривода / Закладний О.О., Закладний О.М. // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21–24 квітня 010 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с. С.195.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com