ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІР МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ВИТРАТИ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ НА ПАЛЬНИКИ ДІЮЧИХ КОТЛІВ ТЕС ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ПИЛОПОДАЧІ В УМОВАХ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Authors

  • Liubov Oleksandrivna Kiesova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3060-8645
  • Yurii Mykolaiovych Pobirovskyi Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2786-6499
  • Petro Petrovych Merenher Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3969-2270

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175639

Keywords:

котел, пилоподача, витрата, вугільний пил,

Abstract

Наведено результати досліджень методів з контролю витрати вугільного пилу на пальники котлів ТПП-210А енергоблоку 300 МВт при традиційній і висококонцентрованій пилоподачі з використанням гідродинамічного та теплового методів. Гідродинамічний метод контролю витрати пилу може бути застосований на котлах різної потужності. Тепловий метод контролю має достатньо високу точність визначення витрати палива на пальники, сигнал по температурі аеросуміши має високі статичні та динамічні характеристики. На базі теплового методу розроблена та впроваджена автоматична система регулювання (АСР) пилоподачею на котлах ТПП-210А Трипільської ТЕС (Тп ТЕС). АСР може використовуватися для стабілізації подачі палива на пальники при різних технологіях пилоподачі.

Author Biographies

Liubov Oleksandrivna Kiesova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, проф.,

Yurii Mykolaiovych Pobirovskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доц.,

Petro Petrovych Merenher, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ст. викл.,

References

Шницер И.Н. Технологии сжигания топлива в пылеугольных котлах / С.-Петербург.– Энергоиздат, 1994.– 284 с.

Контроль и автоматическое управление пылеподачей на ТЭС / Л.А. Кесова. – К.: Вища шк., 1991.– 142 с. – ISBN 5-11-002122-8.

Кесова Л.А., Шиллинг В. О гидродинамике пылепроводов тепловых электростанций // Теплоэнергетика, 1978.– №9.– С. 46–48.

Кесова Л.А., Георгиев А.В., Черезов Н.Н. Контроль и автоматическое управление подачей угольной пыли высокой концентрацией на горелках котла ТПП-210А // “Энергетика и электрификация”, 2001.– №2, с. 17–21.

Л.А. Кесова, Хоанг Тьен Зунг, Ю.Н. Побировский / Контроль расхода угольной пыли на горелки котла, оборудованного системой пылеподачи высокой концентрации // Промышленная теплотехника, 1996.– №9, т.16.– с. 44–48.

Разработка, исследование, внедрение и опыт эксплуатации системы высококонцентрированной пылеподачи (под давлением) котлов ТПП-210А Трипольской ТЭС / Кесова Л.А., Черезов Н.Н., Георгиев А.В. и др. К.: О-во "Знание Украины", 2001.– 96 с.

Кєсова Л.О., Меренгер П.П., Побіровський Ю.М. Методи контролю витрати вугільного пилу на пальники котлів ТЕС / «Метрология, информационно-измерительные технологии и системы» (МИИТС-2017): Тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции. – Харьков, 2017. – с. 62–63.

Published

2019-03-15