АЕРОДИНАМІЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ПЕРЕВАГИ РОБОТИ КАМЕР ЗГОРАННЯ ГАЗОВИХ ТУРБІН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІКРОФАКЕЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОСПАЛЮВАННЯ

Authors

  • Hennadii Borysovych Varlamov Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4818-2603
  • Kateryna Oleksandrivna Romanova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9738-3383
  • Mykhailo Serhiiovych Mukhin Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8961-6543

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175640

Keywords:

аеродинаміка, газова турбіна, камера згорання, спалювання газу, мікрофакельна технологія, енерго-екологічна ефективність

Abstract

З використанням 3-Д моделювання досліджено аеродинамічні, сумішоутворювальні та теплові особливості організації процесу спалювання у камері згорання газотурбінної установки газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 зі штатними пальниками. На основі аналізу комплексу характеристик обґрунтовано необхідність, розроблено та впроваджено нову конструкцію пальникової системи для ГТК-10 на основі нової мікрофакельної технології газоспалювання, доведено переваги застосування МТС-пальників для інтенсифікації процесів сумішоутворення та спалювання палива у камері згорання із досягненням високого рівня енергоефективності та екологічної чистоти енергоперетворень.

Author Biographies

Hennadii Borysovych Varlamov, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

док. тех. наук, проф.,

Kateryna Oleksandrivna Romanova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. тех. наук, ст. вик

Mykhailo Serhiiovych Mukhin, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістр

References

Директива Європарламенту та Ради ЄС 2001/80/ЕС «Про комплексне

запобігання і контроль забруднень». Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_913 (дата звернення: 08.05.2019).

Директива Європарламенту та Ради ЄС 2010/75/ЄС «Про промислові викиди». Міністерство Юстиції: веб-сайт. URL: https://old.minjust.gov.ua/file/33301.docx (дата звернення: 08.05.2019).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лют. 2019 р. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n14 (дата звернення: 10.05.2019).

Халатов А.А. Парогазові установки в електроенергетиці: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні. Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения. 2014. т. 1.

С. 41-52.

Газовий пальник: пат. 50168 Україна: МПК F23D14/02, F23D14/22. № 2001 117468;

заявл. 01.11.2001; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10.

Газовий пальник: пат. 56602А Україна: МПК F23D14/02, F23D14/22. № 2002 076319; заявл. 29.07.2002; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5.

Низькоемісійний газовий пальник трубчастого типу з направленим повітряним потоком: пат. 98095 Україна: МПК F23D14/02, F23D14/22. № a 2011 13153; заявл. 08.11.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

Любчик Г.М., Марченко Г.С., Варламов Г.Б., Мікулін Г.О., Макаренко В.В., Левчук С.О. Емісійні характеристики пальників на базі трубчастих модулів. Экотехнологии и ресурсосбережение. 2004. №1. С. 73-79.

Любчик Г.Н., Левчук С.А., Варламов Г.Б., Марченко Г.С., Микулин Г.А. Особенности эмиссии NOх и СО в горелках на базе трубчатых модулей. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2001. № 4. С. 59-63.

Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Новая технология создания и использования эффективных и высокоэкологичных горелочных устройств для энергетических котлов и камер сгорания ГТУ и ПГУ. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности. Киев, 2004. С .115-121.

Сударев А.В., Антоновский В.И. «Камеры сгорания газотурбинных установок: Теплообмен.» Л.: Машиностроение, 1985. – 272 с.

Сторожук Я.П. Камеры сгорания стационарных газотурбинных и парогазовых установок: Машиностроение, Ленингр. Отделение, 1978.- 231 с.

Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Нове покоління пальникових систем ГТУ на основі трубчатої технології спалювання газу. Східно-європейський журнал передових технологій. 2012. №10. С. 9-14.

Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Чабанович Л.Б., Гриник О.Г., Любчик Г.Н.,

Варламов Г.Б. Перспективы повышения надежности, экологической безопасности и энергетической эффективности ГПА на основе применения трубчатой технологи сжигания газа. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. Київ. 2006. С. 54-57.

Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Олиневич И.В., Ивасенко А.В. Технология повышения энергетической и экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ. Мир техники и технологий. 2006. №4. C. 64-65.

Христич В.А., Варламов Г.Б. Газотурбинные установки: история и перспективы. Киев. 2006. 435 с.

Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Романов В.В., Ванцовский В.Г., Вилкул В.В. Результаты испытаний камеры сгорания ГТД ДГ80 с низко-эмиссионным горелочным устройством на базе трубчатых модулей. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2009. № 6. С. 13-18.

Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В., Любчик Г.М. , Камаєв Ю.М., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Трубчаста технологія газоспалювання – прорив у енергозбереженні та екологічності транспортування природного газу. Нафтова і газова енергетика. 2010. №1. С. 60-63.

Published

2019-03-15

Issue

Section

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN ENERGY