ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГОЮ ПОНАД 110 КВ

Authors

  • Anatolii Vasylovych Voloshko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6282-1096
  • Yaroslav Semenovych Bederak Публічне акціонерне товариство «АЗОТ», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2669-0965

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175642

Keywords:

силовий трансформатор, параметри стану, частна та узагальнена функції бажаності Харрінгтона.

Abstract

Метою дослідження є діагностування технічного стану силових трансформаторів напругою 110 кВ і вище. Трансформатор являє собою важливий елемент в колі передачі електроенергії від електростанції до споживача і є складним технічним об'єктом, який оцінюється великою кількістю параметрів, значення яких можуть змінюватися в широкому інтервалі. Тому для оцінки стану трансформатора згортка нормалізованих параметрів стану за допомогою адитивного або мультиплікативного узагальнених критеріїв неефективна. Доведено доцільність застосування для оцінки стану і ранжування кількох силових трансформаторів функцію бажаності Харрінгтона. Функція Харрінгтона застосовується при наявності односторонніх обмежень на параметри стану трансформаторів.

Для виявлення незадовільного стану силових трансформаторів запропоновано в число оцінюваних включати трансформатор з мінімально допустимими параметрами. Ранжування групи трансформаторів щодо трансформатора в незадовільному технічному стані  дозволяє уточнити стан кожного трансформатора і визначити необхідність проведення ремонту. Такий прийом можливо розповсюдити на інші технічні об'єкти.

Author Biographies

Anatolii Vasylovych Voloshko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р. техн. наук, проф.,

Yaroslav Semenovych Bederak, Публічне акціонерне товариство «АЗОТ»

канд. техн. наук,

References

Горбунов В. М. Теория принятия решений: Учебное пособие / В. М. Горбунов. – ГОУВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». − 2010. − 67 с.

Волошко А. В. Проблеми вибору оптимальної математичної моделі енергоспоживання на промислових підприємствах / А. В. Волошко, Я. С. Бедерак, Т. М. Лутчин // Восточно–европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Вип. 5/8 (65). – С. 19 – 23. DOI: 10.15587/1729-4061.2013.18122.

Harrington E. C. Desirability function and its application / E. C. Harrington // Industrial Quality

Control. – 1965.–V. 21 – № 10. – P. 49.

Использование функции желательности Харрингтона при решении оптимизационных задач химической технологии. Учебно-методическое пособие / Сост.: С. Л. Ахназарова, Л. С. Гордеев / РХТУ им. Д. И. Менделеева. – М. – 2003. – 76 с.

Пичкалев А. В. Применение кривой желательности Харрингтона для сравнительного анализа автоматизированных систем контроля // Вестник КГТУ. Красноярск. – 1997. –№1. – С. 128−132.

Головко С. В. Диагностика технического состояния судового электрооборудования на основе интеллектуального анализа данных / С. В. Головко // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2009. – №2. – С. 90–95.

Беднова О. В. Использование функции желательности Харрингтона для оптимизации многокри-териальной оценки состояния лесных экосистем в условиях урбанизированной территории / О. В. Бед-нова // Лесной вестник. – 2011. – №7. – С. 35–41.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 р № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91) зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 16.11.2012 № 905.

Нормативний документ Мінпаливенерго України «Норми випробування електрообладнання» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007, затверджений Наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2007 № 13.

Published

2019-03-15

Issue

Section

MONITORING, DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT BY ENERGY PROCESSES AND EQUIPMENT