ОЦІНКА РАДІАЦІЙНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ВАЖКИХ АВАРІЯХ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЯХ

Authors

  • В. А. Кондратюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • З. В. Іванов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175649

Keywords:

АЕС, запроектна аварія, захист населення, зона спостереження, прогнозування, радіаційна аварія

Abstract

Основною задачою радіаційного моніторингу АЕС є забезпечення радіаційної безпеки населення і, перш за все, в аварійних умовах. Розгляд запроектних аварій (ЗПА) на атомних електростанціях є найважливішим елементом принципу глибокоешелонованого захисту, який застосовується при забезпеченні радіаційної безпеки. В роботі виконано аналіз вимог законодавчих і нормативних документів України щодо призначення зони спостереження (ЗС) атомних електричних станцій і розглянуто пропозиції стосовно гармонізації ЗС з зонами аварійного планування, які мають бути встановлені згідно з рекомендаціями МАГАТЕ. Виконано консервативну оцінку доз внутрішнього та зовнішнього опромінення для гіпотетичної ЗПА на АЕС за допомогою програмних продуктів HotSpot і ARGOS. Проведено оцінку можливості використання зон аварійного планування для Українських АЕС, і встановлено, що це дасть можливість підвищити рівень захисту населення в умовах перебігу аварії.

Author Biographies

В. А. Кондратюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, ст. викл.,

З. В. Іванов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістрант

References

Атомная энергетика по странам (загальнодоступна багатомовна інтернет-енциклопедія). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энергетика_по_странам.

The Database on Nuclear Power Reactors. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pris.iaea.org/pris.

Energy, electricity and nuclear power estimates for the period up to 2050, 2018 Edition, Vienna: IAEA, 2018. – 150 p.

НП 306.2.141–2008. Загальні положення безпеки атомних станцій : Затвердж. наказом Держатомрегулювання 19.11.2007 № 162; зареєстр. в М‑ві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747. — К. : Держ. ком. ядерного регулювання України, 2008. — 59с.

Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor. – Viena: International Atomic Energy Agency, 2013. – 159 p. – (IAEA Emergency Preparedness and Response (EPR) series, EPR-NPP-PPA (2013)).

Превентивная подготовка информационного обеспечения – основное концептуальное положение аварийного радиационного мониторинга территории влияния АЄС / Б.С. Пристер, Е.К. Гаргер, Н.Н. Талерко, В.Д. Виноградская // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2013. – Вип. 21. – С. 91 – 98.

НП 306.2.173–2011. Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції : Затвердж. наказом Держатомрегулювання України та МОЗ України від 07.11.2011 № 153/766; зареєстр. в М‑ві юстиції України 24.11.2011 за № 1343/20081 // Офіційний вісник України. —2011. — № 94. — Стор. 276. — Стаття 3444. — Код акту 59384/2011.

Актуальні проблеми йодної профілактики в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1379/.

HotSpot. Health Physics Codes for the PC. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://narac.llnl. gov/hotspot.

PDC-ARGOS. CBRN Crisis Management. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pdc-argos.com.

ТЭО. Том 13.3. Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). Общая характеристика энергоблоков. 43-814.203.004.ЭО.13.03. КИЕП, 2011 г. – Ст. 128. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.archive.energoatom.kiev.ua/ru/file_viewer.html?id=1d2219827363abd14927be02f7860bbe.

Issue

Section

SYSTEM ECOLOGICAL AND ENERGY STUDIES