DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2011.177579

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Artur Veniaminovych Prakhovnyk, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi

Анотація


Стаття присвячена питанню підвищення рівня енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами. Розглянуто сучасний стан проблеми. Запропоноване рішення полягає в контролюванні у реальному часі енергоефективності електромеханічних систем засобами функціонального діагностування, обслуговуванні за фактичним станом та безперервному захисті під час експлуатації.

Ключові слова


енергоефективність; електромеханічна система; асинхронний двигун; енергетичний стан; технічний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електроприводу: Навчальний посібник / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Ильинский Н.Ф. Электропривод: энерго- и ресурсозбережение: Учебное пособие для студ. высш. уч. заведений / Н.Ф. Ильинский, В.В. Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.

Вовк О.Ю. Метод періодичного діагностування асинхронних двигунів / О.Ю.Вовк, Л.М.Безменнікова, С.О.Квітка // Праці ТДАТУ. – 2010. - No 10, Т4. - С. 39-46.

Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.

Bulletin of industrial energy efficiency and energy management standarts [“Vienna Energy Efficiency and Climate Meetings”], (Вена, Австрія, 19-22 березня 2007 р. ) / United Nations Industrial Development Organization. - Vienna, Austria, 2007. – 150 c.

Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України / [Праховник А.В., Прокопенко В.В., Дешко В.I. та ін.]. – Луганськ: вид-во "Місячне сяйво", 2009. - 696 с.

Праховник А.В. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електроприводу промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу / А.В.Праховник, О.М. Закладний, О.О. Закладний // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. No 28. С.495-497.

Праховник А.В. Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів / А.В. Праховник, О.М. Закладний, О.О. Закладний // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». - 2007. С. 151-155.

Закладний О.О. Оцінка залишкового ресурсу асинхронного електроприводу // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип.19. С. 137-146.

Закладний О.О. Захист як одне із завдань системи моніторингу енергетичного стану асинхронного електроприводу // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, No 4/2010 (63), частина 2, С. 135-138.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com