SET-THEORETIC MODEL OF THE HIERARCHICAL MULTILEVEL ORGANIZING-AND-TECHNOLOGICAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Authors

  • Oleksandr Mykhailovych Kovalko Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Ukraine
  • Tetiana Oleksandrivna Yevtukhova Інститут загальної енергетики НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4778-2479

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2010.178273

Keywords:

set-theoretic model, energy management, multilevel hierarchical systems

Abstract

On the bases of multilevel hierarchical systems theory and the great system management theory the main structure-and-functional blocks of the organizing-and-technological energy management model are determined. New possibilities of the set-theoretic approach procedures using to the multilevel systems energy management are shown.

References

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006. – Т.1. – 510 с.

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006. – Т.2. – 600 с.

Енергозбереження — пріоритетний напрямок державної політики України / Ковалко М.П., Денисюк С.П.: Відп. ред. Шидловський А.К. – Київ: Укренергозбереження, 1998. – 506 с.

Енергетика світу та України. Цифри та факти / Вороновський Г.К., Денисюк С.П., Кириленко О.В., Стогній Б.С., Шидловський А.К. – Київ: Українські енциклопедичні знання, 2005.– 404 с.

Праховник А.В., Іншеков Є.М. Ефективне енерговикористання в Україні: основні проблеми та шляхи вирішення // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей / За заг. ред. А.В.Праховника. – 2001. – С.19-34.

Праховник А.В. Управління енерговикористанням: проблеми, завдання та методи вирішення //

Управління енерговикористанням: Збірник доповідей / За заг. ред. А.В. Праховника. – 2001. – С.169-190.

Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем, М.: Мир. – 1973. – 344с.

Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем, М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975, 527 с.

Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. М.: Энергоатомиздат. – 1987. – 496 с.

Ковалко О.М. Біржові торги матеріальними ресурсами в системі стратегічного управління // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Логістика. – 2000. - No416. – С.270-275.

Новосельцев О.В., Євтухова Т.О. Механізм економічного стимулювання енерговикористання на підприємствах комунальної власності // Проблеми загальної енергетики. – 2003. - No8. – С.40-47.

Issue

Section

TECHIQUE