DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182476

МУЛЬТИАГЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗМИКАННЯМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Teimuraz Luarsabovych Katsadze, Olena Mykolaivna Panienko, Olena Maksymivna Yankovska

Анотація


В статті наведено аналіз проблем оперативного ведення режимів розподільних електричних мереж напругою 6-110 (150) кВ. Показано економічну доцільність та технічну можливість забезпечення надійності та безперервності електропостачання у разі розмикання контурів електричних мереж напругою 110 (150) кВ. Обґрунтовано особливу актуальність проблеми розмикання замкнених контурів в сучасних неоднорідних електричних мережах, які знаходяться у ведені операторів електричних мереж різного ієрархічного рівня. Показано можливості та перспективи формування децентралізованої мультиагентної системи управління конфігурацією розподільних електричних мереж в режимі реального часу. Представлено основні положення розробленого математичного апарату підтримки рішень локальної системи управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж, які дозволяють адаптувати конфігурацію мережі відповідно до поточних умов режиму електричної системи. На прикладі моделювання режимів електричних мереж напругою 110-750 кВ Південної енергосистеми ОЕС України показано, що застосування пропонованого підходу дозволить знизити втрати енергії в електричній мережі протягом року на 3-5%.

Ключові слова


неоднорідна електрична мережа; розподільна електрична мережа; оптимальне управління; мультиагентна система управління; прийняття рішень в режимі реального часу

Повний текст:

PDF

Посилання


Стогній Б.С. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка. – 2010. – No 6. – С. 44–50.

Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей. / В. Г. Холмский. – М.: Высшая школа, 1975. – 280 с.

Кацадзе Т. Л. Електричні системи і мережі. Розрахунок та аналіз усталених режимів електроенергетичних систем: Навчальний посібник / Т. Л. Кацадзе, В. В. Кирик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 212 с.

Лежнюк П. Д. Оптимальне керування потоками потужності і напругою у неоднорідних електричних мережах / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188 с.

Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии / Ю.С.Железко. – Москва: ЭНАС, 2009. – 456 с.

McDermott T. E. A Heuristic Nonlinear Constructive Method for Electric Power Distribution System Reconfiguration / Thomas E. McDermott. – Blacksburg, Virginia, 1998. – 66 pp.

Multiobjective Optimization Algorithm for Switch Placement in Radial Power Distribution Networks / J. R.Bezerra, G. C. Barroso, R. S. Leão, R. F. Sampaio. // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2015. – Vol.30 No2. – P. 545–552.

Кацадзе Т. Л. Применение аппарата генетических алгоритмов для принятия проектных решений по развитию электроэнергетических систем / Т. Л. Кацадзе, В. Н. Сулейманов, В. А. Баженов // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – No 2. – С. 58–65.

Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем / О. В.Кириленко, С. П. Денисюк, С. Є. Танкевич, Т. М. Базюк. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2016. – No1. – С. 29–34.

Manickavasagam K. Intelligent Energy Control Center for Distributed Generators Using Multi-Agent System / Krishnan Manickavasagam. // IEEE Transactions on Power Systems. – 2015. – Vol. 30, No5. – P. 2442–2449.

Фишов А. Г. Реконфигурация электрических сетей с распределённой генерацией и мультиагентным управлением / А. Г. Фишов, Б. Б. Мукатов. // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2015. – No9. – С. 143–152.

Кацадзе Т. Л. Принципи організації мультиагентного управління оптимальним розмиканням розподільних електричних систем / Т. Л. Кацадзе. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – No6. – С. 66–70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com