DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182478

ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ШУНТУВАННЯ ФАЗ ДЛЯ ПОДАВЛЕННЯ ПОВТОРНОЇ ДУГИ В ПАУЗІ ОАПВ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ

Vladyslav Volodymyrovych Kuchanskyi

Анотація


З метою збільшення надійності та ефективності роботи ліній електропередач надвисокої напруги застосовується однофазне автоматичне повторне включення при виникненні однофазного короткого замикання. Під час циклу спрацювання однофазного автоматичного повторного включення виникає повторна дуга, яка отримує підживлення від ємнісних зв’язків невідключених фаз лінії. В свою чергу, успішність спрацювання циклу однофазного повторного включення залежить від характеристик повторної дуги. Метою статті є розробка та застосування дієвого заходу подавлення повторної дуги у вигляді автоматичного шунтування відключеної фази. Для реалізації поставленої мети розроблено підхід визначення характеристик повторної дуги струму відключеної фази, що ґрунтується на матричному методі аналізу елементів лінії електропередач. Для оцінювання ступеня впливу автоматичного шунтування фази на аперіодичну складову струму дуги підживлення була зіставлена заступна схема відключеної пошкодженої фази. На основі розроблених підходів було доведено ефективність застосування автоматичного шунтування фази для підвищення ефективності експлуатації ліній електропередачі надвисокої напруги в неповнофазних режимах роботи.

Ключові слова


однофазне автоматичне повторне включення; автоматичне шунтування фаз; повторна дуга струму; шунтувальний реактор; компенсаційний реактор

Повний текст:

PDF

Посилання


T. H.Krasyl'nykova Comparative Analysis of Ways of Transient Single Line to Ground Fault Removal on EHV and UHV Transmission Untransposed Lines / T. H. Krasyl'nykova, S. H. Dzhononaev // Еlektrychestvo. - 2017. – No 11. – Р. 22-29

Y Tugay.. The resonance overvoltages in EHV network. Proceedings of IEEE Sponsored Conference EPQU’09 – International Conference on Electrical Power Quality and Utilization, Poland, Lodz, September 15-17, 2009 – pp. 14–18.

R.M., Hasibar Legate А.С., Brunke J., Peterson W.G. - The Application of High-Speed Grounding Switches for Single-Pole Reclosing on 500 kV Power Systems IEEE Transactions on Power Apparatus and System, Vol.PAS-100, No.4, April 1981. - P.1512-1515.

C. H. Kim and S. P. Ahn, “The simulation of high speed grounding switches for the rapid secondary arc extinction on 765 kV transmission lines,” in Proc. of the Int’l Conf. on Power Systems Transients, Hungary, pp. 173–178, June 1999.

I. M. Dudurych, T.J. Gallagher, E. Rosolowski, “Arc Effect on Single-Phase Reclosing Time of a UHV Power Transmission Line”, IEEE Trans. Power Delivery, vol 19, no. 2, pp. 854-860, April 2004.

V. Kuznetsov, Y. Tugay, V. Kuchanskyy Investigation of transposition EHV transmission lines on abnormal overvoltages. Technical electrodynamics, 2013, Vol.6, pp.51–56.

V. Kuznetsov, Y. Tugay, V. Kuchanskyy Influence of corona discharge on the internal ovevoltages in highway electrical networks. Technical electrodynamics, 2017, Vol.6, pp.55–60.

V.V. Kuchanskyy Application of Controlled Shunt Reactors for Suppression Abnormal Resonance Overvoltages in Assymetric Modes // 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS)– p.122-125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com