DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182604

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Stanislav Mykolaiovych Stovpnyk, Oleksandr Anatoliiovych Temchenko

Анотація


Розглянуто проблеми низької енергоефективності на гірничорудних підприємствах та перспективи впровадження конкурентоспроможних геотехнологій виробництва залізомісткої продукції на Україні. Систематизовані передумови формування та перспективи впровадження ефективних геотехнологій підземної та відкритої розробки залізорудних родовищ в умовах трендів сталого розвитку. Наведено науково-технічні проблеми видобутку залізних руд, що впливають на економічну доцільність подальшої розробки родовищ корисних копалин України відкритим способом на глибоких горизонтах кар’єрів (понад 400 м). Запропоновані пріоритетні напрями досліджень щодо впровадження стратегій підвищення енергоефективності вітчизняних гірничорудних підприємств в умовах невизначеності.

Ключові слова


енергоефективність; геотехнологія; гірничорудні підприємства; спосіб розробки залізорудних родовищ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардась А. В. Науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних геотехнологій / А. В. Бардась, К. С. Богач // Сталий розвиток економіки. - 2013. - No 1. - С. 177-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_40.

Анистратов Ю.И. Расчѐтно-теоретические предпосылки энергосбережения на рудных карьерах / Ю.И. Анистратов, С.А. Гончаров // Горный журнал. - 2009. - No11. - С. 21-23.

Кравець В.Г. Дослідження надійності функціонування гірничотранспортного устаткування на глибоких залізорудних кар’єрах / В.Г. Кравець, О.А. Темченко, В.В. Вапнічна, Г.В. Шиповський // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво": Зб. наук. праць. - К.: НТУУ "КПІ", 2016. - Вип. 30.- С. 48- 60.>/li>

Бережний Є.О. Енергоефективність України: виклики часу / Є.О. Бережний та ін. // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — No 7. — С. 61—69.

Давидова Ю.В. Досвід Європейського Союзу у сфері підвищення енергоефективності / Ю.В. Давидова, В.О. Струк // Ефективність державного управління. — 2013. — Вип. 34. — С. 165—172.

Денисенко Л.О. Система енергетичного менеджменту як основа ефективного управління енергоспоживанням [Електронний ресурс] / Л.О. Денисенко, Р.Л. Малогловець // Технології та дизайн. — 2013. — No 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2013_3_19.

Домбровський З.І. Напрями удосконалення управління проектами енергоефективності / З.І.Домбровський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2012. — No 6. — С. 54—57.

Розен В.П. Режими, параметри та ефективність функціонування систем електропостачання підземних рудників / В.П. Розен, Р.О. Пархоменко, К.Д. Казембе // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2018. - No 1.– С. 86-91.

Ляхомский А.В. Управление энергетическими ресурсами горных предприятий / А.В. Ляхомский, Г.И. Бабокин.- М.: Горная книга, 2011. - 232 с.

Ляхомский А.В. Энергетические показатели и критерии оценки энергоэффективности технологических процессов горного производства / А.В. Ляхомский, А.В. Пичуев, Е.Н. Перфильева // Труды международного научного симпозиума «Неделя Горняка-2014». Сборник статей. Отдельный выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала), 2014. - С.450–459.

Троицкий-Марков Т.Е. Принципы построения системы мониторинга энергоэффективности / Т.Е. Троицкий-Марков, Д.В Сенновский // Мониторинг. Наука и безопасность. 2011. - Т. 4. - С. 34-39.

Новиков В.В. Интеллектуальные измерения на службе энергосбережения / В.В. Новиков // Энергоэксперт. – 2011. – No 3. – С. 68-70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com