ANALYSIS OF ASSESSING METHODS FOR THE ECONOMIC EFFECT OF ENERGY EFFICIENCY PROJECTS IMPLEMENTATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2020.217570

Keywords:

economic effect, energy efficiency, Monte Carlo method, risk, investment project, gas transmission system

Abstract

Three methods for calculating the economic effect are considered on the example of the implementation of an investment project for the selection of heat from an automatic aircooling line for oil during the operation of a 

compressor station for the transportation of natural gas. In order to make a decision on the effectiveness of investments under the project, factors that will affect the economic effect during the implementation of the project are analyzed. A methodology for calculating the economic effect in the gas transmission system is presented. This technique is static with respect to the assessment of cash flows and does not take into account that the value of money changes over time. The effectiveness of the investment project is calculated according to a different method, in accordance with international standards of business planning, which determines the main indicators of the economic efficiency of investment projects. The disadvantages of the above methods are that they do not take into account factors (risks) that may arise during the operation of the energy efficiency project and will affect its effectiveness. To assess the risks and the possibility of analyzing their impact on the performance indicators of the investment project, the Monte Carlo simulation method was chosen. The main risks that may affect the indicators of economic efficiency of the investment project are identified. The application of the Monte Carlo method made it possible to analyze all the possible consequences of decisions during the implementation of the project and evaluate the impact of risks on project performance indicators, and provided higher decision-making efficiency in the face of uncertainty. A tornado chart was built, which showed that the most influential risk factors are gas prices and running hours in the heating period. The Tornado chart made it possible to quantify the impact of risk factors on project performance indicators.

References

1. Enerhoiemnist valovoho vnutrishnoho produktu Ukrainy: peredumovy znyzhennia/ I. Mazur // visnyk TNEU No1. 2012 S. 64-72.

2. Telizhenko O.M., Vakulenko I.A, Myroshnychenko Yu.O. Metodychni pidkhody do otsinky sotsio- ekoloho-ekonomichnoi efektyvnosti investytsiinykh proektiv z enerhozberezhennia Эnerhosberezhenye Эnerhetyka Эnerhoaudyt No11 (130) 2014 S.40-51.

3. Lee P., Lam P. T. I., Lee W. L. Risks in Energy Performance Contracting (EPC) projects // Energy and Buildings. – 2015. – No 92. – C.116–127

4. Uyll Blys y Mэttiu Sэivydzh Doklad o Prohramme po эnerhetyke, okhrane okruzhaiushchei sredы y upravlenyiu resursamy EERG PP 2011/01 Fynansyrovanye эnerhoэffektyvnosty: Stratehyia snyzhenyia ryska kredytovanyia.

5. Shang T., Zhang K., Liu P., Chen Z., Li X., Wu X. What to allocate and how to allocate?—Benefit allocation in Shared Savings Energy Performance Contracting Projects // Energy. – 2015. – No 91. – C. 60–71.

6. Mathew P., Kromer J. S., Sezgen O., Meyers S. Actuarial pricing of energy efficiency projects: lessons foul and fair // Energy Policy. – 2005. – No 33. – 10. – C. 1319–1328.

7. Vidbir tepla iz linii truboprovodiv okholodzhuiuchoho masla hazoperekachuiuchoho ahrehatu ta sposoby yoho efektyvnoho vykorystannia/ I. V. Rybitskyi, V. I. Trofimchuk - Visnyk KrNU-6/2019 (119) S. 133-139.

8. Metodychni polozhennia vyznachennia ekonomichnoho efektu vid uprovadzhennia novoi tekhniky ta otsiniuvannia efektyvnosti kapitalnykh vkladen u transportuvannia hazu, zi zminamy ta dopovnenniamy vid 18.08.2011r.- Kyiv. PAT «Ukrtranshaz».

9. Metodychni rekomendatsii „Vyznachennia prybutku vid vykorystannia obiektiv promyslovoi vlasnosti” nakaz Derzhpatentu Ukrainy vid 26 serpnia 1998 r. N 80

10. DSTU 2155-93. Enerhozberezhennia. Metody vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti zakhodiv po enerhozberezhenniu.S.4.

11. Tsina hazu dlia promyslovosti URL: http://www.naftogaz.com.

12. Tsina elektroenerhii dlia promyslovosti URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=15985

13. Bykova O.H.. Avtoreferat. Imitatsiine modeliuvannia upravlinnia ryzykamy investytsiinykh proektiv. Moskva 2003. URL http://economy-lib.com/disser/89962/a#?page=19.

Downloads

Published

2020-11-26

Issue

Section

ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS