ENERGY-ECONOMIC ANALYSIS SECTORS OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2021.247411

Keywords:

energy-economic analysis; total fuel consumption, total energy intensity, total energy intensity of currency.

Abstract

The work is devoted to methods of calculating the total energy intensity of fuel, currency, products, labor costs, raw materials and materials necessary for the practical application of energy-economic analysis of production efficiency. The article proposes a simplified methodology and performs calculations to estimate the total energy intensity of currency and products of seven sectors of the economy of Ukraine, which produce food, mineral, chemical, metallurgical and machine-building products, as well as services - transport and computer programming. Calculations were made for three types of fuel - nuclear fuel, coal and natural gas, which in 2017 accounted for more than 76% of total fuel consumption in Ukraine. The main components of the total energy intensity of the products of the national economy are due to the use of fuel for the production of fuel, electricity and heat and raw materials, as well as the cost of fuel for the production of products that workers buy for wages. The article identifies the relative energy and economic efficiency of fuel use in the economy of Ukraine

References

Panchenko G.G. Stan і perspektivi rozvitku energetichnogo analіzu. – Energetika: ekonomіka, tekhnologії, ekologіya. 2019. № 4. – s. 48-56.

Tonkal' V.Yu., Gnіdoi M.V., Panchenko G.G., Stoyanova І.І., Sokolovs'ka І.S. Metodika viznachennya povnoї energoєmnostі produktsії, robіt і poslug. - DSTU 30583-98.– Derzhstandart Ukraїni. – Kiїv. – 1998. – 11 s.

Tonkal' V.E., Gnedoi N.V., Panchenko G.G., Stoyanova I.I., Sokolovskaya I.S. Metodika opredeleniya polnoi energoemkosti produktsii, rabot i uslug. - GOST 30583-98 Mezhgosudarstvennyi sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii. – 1998. – 11 s.

Energoekonomicheskii analiz proizvodstva produktsii, rabot i uslug. // Panchenko G.G. – K., 1994. – 30 s. – (Preprint/NAN Ukrainy. Institut problem energobsrezheniya; 94-3).

Slesser M. Energy in the Economy. The Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke, 1978, 164 p.

Dubovs'kii S.V., Khortova O.O. Otsіnka osnovnikh pokaznikіv kombіnovanogo virobnitstva elektrichnoї energії ta teploti na paroturbіnnikh ustanovkakh atomnikh elektrichnikh stantsіi. – ISSN 0204-3602. Prom. Teplotekhnika, 2015, t. 37. №5. – s.47-55.

Іnformatsіya pro robotu elektroenergetichnogo kompleksu za gruden' 2017 roku. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245272535&cat_id=245183225.

Panchenko G.G. Povna energoєmnіst' trudovitrat. – Aktual'nі pitannya rozvitku suchasnoї ekonomіki, upravlіnnya ta admіnіstruvannya: Materіali mіzhnarodnoї naukovo-tekhnіchnoї konferentsії, m. Kiїv, 28 grudnya 2019 r. – Kiїv: Tavrіis'kii natsіonal'nii unіversitet іmenі V.І.Vernads'kogo, 2019. Ch. ІІ. – s.43-46.

Panchenko G.G. Povna energoєmnіst' valyuti. – Aktual'nі pitannya rozvitku suchasnoї ekonomіki, upravlіnnya ta admіnіstruvannya: Materіali mіzhnarodnoї naukovo-tekhnіchnoї konferentsії, m. Kiїv, 28 grudnya 2019 r. – Kiїv: Tavrіis'kii natsіonal'nii unіversitet іmenі V.І.Vernads'kogo, 2019. Ch. ІІ. – s.80-84.

Khmel'ovs'ka O. Yakі kraїni i mіzhnarodnі organіzatsії fіnansovo pіdtrimuyut' Ukraїnu. – 5.06.2014. https://tyzhden.ua/News/111562.

Zovnіshnya torgіvlya okremimi vidami tovarіv za kraїnami svіtu za sichen'-gruden' 2017 roku. - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1217_u.htm.

Obsyag realіzovanoї promislovoї produktsії (tovarіv, poslug) za vidami ekonomіchnoї dіyal'nostі u 2010-2019 rokakh. - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm

Published

2021-12-21

Issue

Section

ECONOMIC ASPECTS OF ENERGY