DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55618

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИБУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Баян Рақышұлы Рақышев, Ақшолпан Әуелбекқызы Копесбаева, Алма Мұхаметжанқызы Әуезова, Айдар Ермекалиұлы Құттыбаев

Анотація


Підготовка висококваліфікованих кадрів в технічних ВНЗ буде неповною, якщо слухачі (бакалаври, магістранти та докторанти) не мають можливості тестувати моделі технологічних і виробничих процесів, так як вони не в змозі визначити структуру і параметри цих процесів по каналах управління і оцінити рівняння взаємозв'язку вхідних і вихідних координат наочно, в зв'язку з цим, такий фахівець не може грамотно експлуатувати (керувати) функціонуючим виробництвом, а тим більше створювати і проектувати нові більш ефективні технології і системи управління ними. Сучасні SCADA - системи (Supervisory Control and Data Acquisition) - дозволяють розробляти віртуальні моделі різної складності, максимально наближені до реальних технологічним і виробничим процесам, контролерну управління даними процесами, візуалізацію і можливість тестувати зміни параметрів технологічного процесу в режимі реального часу для використання в відповідних навчальних роботах з профілюючих дисциплін технічних спеціальностей ВНЗ. У даній статті розглядається дослідження сложноструктурних блоків в умовах кар'єру, розробка програмно-технічних комплексів для визначення внутрішньої структури розвалу порід і їх гірничо-технологічних характеристик, параметрів буропідривних робіт, візуалізація в режимі реального часу масиву порід при різних параметрах підривання на основі сучасних SCADA - систем.

Ключові слова


SCADA-система; комп'ютерне моделювання; автоматизоване проектування; програмовані логічні контролери; об'єкти гірської технології; параметри розташування зарядів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Дауренбекова А.Н. Регрессионные модели разноблочных массивов пород. // Вестник Казахского национального технического университета. – 2013. - No 6 (100). - С. 104-110.

Платформа автоматизации Modicom M340. Каталог Schneider Electric 2009.

Адамбаев М.Д., Ауэзова А.М. Use of the Programmable Logical Controllers in Studies Technical Specialties of Higher Education Institutions. // “Modern Science: Problems and Perspectives” International Conference, Las Vegas, NV, April 15, 2013. International Center for Education & Technology, USA. С. 337-339.

Ракишев Б.Р. Автоматизированное проектирование параметров и результатов массовых взрывов на карьерах. – Казахстан, Алматы: КазНТУ, 2006. - 110 с.

Адамбаев М.Д., Ауэзова А.М. Programming controllers and visualization in the software environment Unity Pro. // The 11 th International Scientific Conference “Information Technologies and Management”, 18-19 april 2013. Riga. С. 74-76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com