ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕНЕРГОЄМНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ

Мұрат Жантасұлы Адамбаев, Алма Мұхаметжанқызы Әуезова, Әсел Мұратқызы Адамбаева

Анотація


Наведено результати лабораторних досліджень нової енергоефффектівной технології подрібнення сировини. Ці технології є однією з найбільш енергоємних виробництв в промисловості. Отримані дані підтверджують можливість отримання проривних техніко-економічних показників при впровадженні запропонованої інноваційної технології подрібнення сировини в кульових млинах. Останнє досягається за рахунок підтримки в них оптимальних траєкторій руху внутрімельнічной завантаження в залежності від постійно мінливих фізико-механічних властивостей (міцності) матеріалу, що подрібнюється продукту. У млині оперативно реалізуються найбільш ефективні режими подрібнення (ударом, стиранням, роздавлюванням). Досягнуто зниження питомих енерговитрат в залежності від міцності матеріалу, що подрібнюється на 31,3 ÷ 43,5% з одночасним підвищенням продуктивності млина для сировини різного класу фортеці на 22,3 ÷ 57,3%. Для промислових випробуванні Предлогаются технології розроблений варіант системи автоматичного контролю фортеці матеріалу, що подрібнюється в млині. Бібл. 6, табл. 3, рис. 2.

Ключові слова


енергоефективність; кульові подрібнення; міцність сировини; інноваційна технологія; лабораторні дослідження; траєкторія руху; контроль міцності сировини

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Адамбаев М.Д. Автоматическое управление процессами сухой рудоподготовки. – Алматы: Комплекс, 2003. – 163с.

Fahrenwald A.W. Grinding and Classification. Report of Investigation, Bureau of Mines, USA, ser. 2829.

Адамбаев М.Д. Теория и практика технического эксперимента в электроэнергетике. – Алматы: КазНТУ, 2013. – 237с.

Адамбаев М.Д. Повышение эффективности процесса сухого измельчения. Идентификация и Автоматизация. Saarbrucken, Deutschlang (Германия): LAP LAMBERT Academic Publishiuq, 2014. – 237с.

Инновационный патент No20963 Республики Казахстан «Способ автоматического контроля суммарной загрузки двухкамерной сепараторной мельницы и устройство для его осуществления». Опубл. 16.03.2009, бюл.No3 / Адамбаев М.Д., Абдикадиров Н.Н., Адилханов Д.Б., Достанов Д.А.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55626

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com