DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55634

МЕХАНІЗМ ОТРИМАННЯ РОБОТИ В ТЕРМОДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Serhii Mykhailovych Konstantinov

Анотація


Однією з важливих задач технічної термодинаміки є визначення характеру перетворення енергії всередині робочого тіла під час виконання ним роботи. Це важко зробити, коли невідома структура енергії робочого тіла, немає чітко визначеного фізичного змісту ентропії, невідомо джерело ентропії і його потужність. Щоб дати відповіді на ці і низку інших запитань , необхідно знайти структуру енергії робочого тіла , провести аналіз змін, які мають місце у цій структурі за різних умов проходження термодинамічних процесів.

Ключові слова


робоче тіло; вільна енергія; перетворення; зв’язана енергія та робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Константінов С.М. Технічна термодинаміка: Підручник. / С.М. Константінов,−К.:≪Політехніка≫ при НТУУ ≪КПІ≫, 2001.− 368с.

Константінов С.М. Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну: Навч. Посіб./ C.М. Константінов, Р.В. Луцик.− К. : ≪Освіта України ≫, 2009.− 543с.

Константінов С.М. Теоретичні основи теплотехніки : Підручник./ C.М. Константінов, Є.М. Панов. – К.: ≪Золоті Ворота ≫,2012.−592 с.

Константинов С.М. Процессы и параметры идеальных и реальных газов./ C.М. Константинов.− К.: КТИЛП, 1983.− 110 с.

Константінов С.М. Система координат Константінова для побудови термодинамічних діаграм процесів перетворення енергії.. С.М. Константінов. Свідотцтво про реєстрацію авторського права на твір, No58775, 20.02.2015р. Дерслужба інтелектуальної власності України.

Хромов Ю.А. Физики. Ю.А. Хромов. Биографический справочник. –М.: Наука, 1983. 400 с.

Ландау Л.Д. Статистическая фізика. Часть 1./Л.Д. Ландау, Е.М.,Лифшиц. -Издание 3-е дополненное.−М.: Наука,1976− 584с.−(Теоретическая физика, том V).

Гиббс Дж.В. Термодинамические работы./Дж.В. Гиббс. Перевод с англ. Под ред. Семенченко. – М.- Л.: Гостехиздат, 1950.

Гиббс Дж.В. Термодинамика. Статистическая механика. / Дж.В. Гиббс. – М.: Наука, 1982. – 584с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com