DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2015.60565

ГЕТЕРОГЕННІ ЛІОФОБНІ СИСТЕМИ – ПОТУЖНІ ДИСИПАТОРИ ЕНЕРГІЇ КОЛИВАНЬ В ГІДРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Valentyn Andriiovych Yeroshenko, Viktor Mykhailovych Slidenko

Анотація


Представлено результати досліджень впливу функціонування гетерогенних ліофобних систем (ГЛС) на процес дисипації енергії в гідромеханічних коливальних системах. На спеціально  створеному мультиплікаторному стенді встановлено, що  рівень дисипації енергії коливань  в реальному гідроприводі може бути  близьким до 90%. Декремент затухання коливання 1,6...2,1. Підтверджена висока ефективність розсіювання механічної енергії за допомогою гетерогенних  ліофобних систем в діапазоні частот 0...15 Гц. Запропоновані раціональні області практичного застосування ГЛС для потужного розсіювання механічної енергії в різних областях техніки.

Ключові слова


дисипація енергія; гетерогенні ліофобні системи; репульсивні клатрати; декремент затухань; енергія коливань

Повний текст:

PDF

Посилання


Сліденко В.М., Шевчук С.П. Стабілізація функціонування гірничої машини з імпульсним виконавчим органом: монографія. - К.: НТУУ ”КПІ”, 2010. - 192с.

Eroshenko V.A. Heterogeneous structure for accumulation or dissipation of energy, process to use it and associated devices, International Patent WO 96/18040, 1996

Eroshenko V.A. A new paradigm of mechanical energy dissipation. Part 1: theoretical aspects and practical solutions // J. Proc. of mechanical Engineers, Vol. 221. Part D: J. of Automobile Engineering. – 2007. – Vol. 221, No 3. – P. 285–300.

Eroshenko V.A., Piatiletov I.I., Coiffard L., Stoudenets V.P. A new paradigm of mechanical energy dissipation. Part 2: experimental investigation and effectiveness of a novel car damper // J. Proc. of Mechanical Engineers. Part D: J. of Automobile Engineering. 2007. Vol. 221. No 3. P. 301–312.

Раймпель Й. Шасси автомобиля: Амортизаторы, шины и колеса/ Пер. с нем. В.П. Агапова; Под ред. О.Д. Златовратского.- М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.

Ерошенко В.А., Лазарев Ю.Ф. Реология и динамика репульсивных клатратов / Прикладная механика и техническая физика. Т. 53, No1. Новосибирск: изд. Сиб.отд. РАН, 2012. – С. 114-131.

Шелковников И.Г. Использование энергии удара в процессах бурения. - Л.: Недра, 1997 -159 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com