DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2015.60568

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРВАЛУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Vasyl Prokopovych Kalinchyk, Oleksandr Viacheslavovych Meita

Анотація


В роботі розглядається процедура визначення кроку дискретизації вимірювань, який задовольняв би як вимогам до якості контролю процесу, так і можливостям апаратних засобів. На основі досліджень і апріорної інформації були проведені розрахунки тривалості інтервалів дискретизації і мінімальних обсягів вибірок випадкових процесів електричних навантажень дробильно-помольних комплексів. При заданій точності вимірювань, що дорівнює 10%, розрахунковий період дискретизації для аналізу електроспоживання об'єктів дробильно-помельного комплексу становить 10 хвилин.

Ключові слова


дробильно-помольний комплекс; дискретизація; інтервал вимірювання; електроспоживання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гайдукевич В. И. Случайные нагрузки силовых электроприводов [Текст] / Гайдукевич В. И., Титов В. С.. - М. Энергоатомиздат, 1983. – 160 с.

Калинчик В.П. Контроль и оперативное управление электропотреблением в промышленных сетях: Дис. канд. техн. наук: 05.14.02. – К., 1983. - 287с.

Ильин В.А. Телеуправление и измерение [Текст]/ Ильин В.А.. – М.: Энергия, 1974. – 408 с.

Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения [Текст]/ Мирский Г.Я. - М. Энергоатомиздат, 1982.

Саенко Ю. Л. Разработка уточненных методов выбора токоведущих частей и трансформаторов при резкопеременных нагрузках. Дис. канд. техн. наук.- Киев, 1986.

Жежеленко И.В. Оценка времени нагрева проводников изменяющимся во времени током / Жежеленко И.В. Саенко Ю.Л. // Известия вузов. Сер. Энергетика. 1983. No 8. - С. 3 – 8.

Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости [Текст] / Котельников В.А. – М.: Госэнергоиздат, 1956.-151 с.

Харкевич А.А. О теореме Котельникова / Харкевич А.А.//Радиотехника, - 1956, т.13, No 8.

Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента [Текст]/ Асатурян В.И. – М.: Радио и связь, 1983.-248 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com