DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2015.60570

МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ СИЛОВИХ ОЛИВНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Serhii Volodymyrovych Kazanskyi, Vadym Ihorovych Mossakovskyi, Dmytro Petrovych Pechonkin

Анотація


Розглянуто зміст чинного стандарту з навантажень силових оливних трансформаторів. Наведено послідовність моделювання нестаціонарних теплових режимів силових оливних трансформаторів в електричних мережах. Мета дослідження: підвищення експлуатаційної надійності електричних мереж і систем за рахунок інтенсифікації навантажувальної здатності силових оливних трансформаторів. Методика реалізації: запровадження новітніх алгоритмів і програм моделювання нестаціонарних термодинамічних процесів силових оливних трансформаторів для автоматизованого контролю внутрішнього теплового стану. Результати дослідження: проаналізовано основні положення чинних нормативних документів з навантажувальної здатності силових оливних трансформаторів; досліджено доцільність застосування програмного пакету SolidWorks для моделювання теплових режимів силових оливних трансформаторів. Висновки: показано, що впровадження сучасних алгоритмів і програмних пакетів дозволяє створити ефективну модель автоматизованого контролю нестаціонарних теплових режимів силових оливних трансформаторів в електричних мережах.

Ключові слова


силовий трансформатор; навантажувальна здатність; нестаціонарний тепловий режим; моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бабушкин В.М., Нейман В.А., Чевычелов В.А. Электрические сети: развитие, новые решения. Пособие для электроэнергетиков – К.: Энергетика и электрификация, 2002. – 168 с., ил.

МГОСТ 14209-97 (МЭК 354) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Дата введения 2002.01.01.

IEC 60076-7:2005 Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers Released: 2005-12-15.

Шам Тику. Эффективная работа в SolidWorks / пер. с англ. – С-Пб.: «Питер Принт», 2004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com