DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2015.60574

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ (ВІДНОВЛЮВАНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ) ДЛЯ УМОВ РЕСПУБЛІКИ ІРАК

Artem Mykhailovych Kovalchuk, Shafiq Faik Abdul Razak Al-Haji

Анотація


У статті зроблено спробу застосувати метод аналізу ієрархій для виявлення найбільш перспективних енерготехнологій генерування теплової та електричної енергії для умов республіки Ірак. Для аналізу взято вісім основних енерготехнологій і комплекс із семи критеріїв. Математичний апарат методу дає можливість визначити рівень перспективності, опираючись на паспортні дані енерготехнології та експертні оцінки фахівців.

Ключові слова


метод аналізу ієрархій; розосереджена генерація; пріоритет енерготехнологій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Saaty T.L. Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary European Journal of Operational Research.2003. Vol.145, No1. P.85 – 91.

Saaty Thomas L. Theory of the Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes- Examples, Part 2.2. System research and information technologies. 2003. - No2. С.7 34.

Saaty Thomas L. The Analytic Network Process, Examples, Part 2.3. Системні research and information technology. 2003. No4. С.7 – 23.

Analytic Hierarchy Process Approach for Criteria Ранкінг of Sustainable Building Assessment: A Case Study Mathematical and Computer Modelling 46 (2007) 1071–1080.

Applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) to build a strategic.

framework for technology road mapping Mathematical and Computer Modelling 46 (2007) 1071–1080.

An Analytic Hierarchy Process for the Evaluation of Transport Policies to Reduce Climate Change Impacts M.Berrittella, A. Certain. Mena.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com