DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2015.60577

ЩОДО ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙНАГРІВАЛЬНОЇ ПЕЧІ НА РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ ВСЕРЕДЕНІ КАМЕРИ

Yuliia Borysivna Liush

Анотація


У роботі представлені результати промислового експерименту з визначення характеру впливу конструктивних параметрів печі на розподіл температури за об’ємом камери. Отримано залежності її зміни в зоні розташування виробів, що нагріваються, від місцезнаходження пальникових пристроїв та вікон для відведення продуктів згорання, а також зміна витрат газу на піч.

Ключові слова


нагрівальна піч; енергоефективність; розподіл температури; промисловий експеримент; теплова енергія; нагрів металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ю. Г. Качан. Оптимизация нагревательных газовых печей с выкатным подом по критерию энергоэффективности / В.В. Степкин, Ю. Б. Лиуш // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2013. - No3. - C.123-125.

Ю.Б.Лиуш. Организация промышленного эксперимента по изучению влияния конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение тепловой энергии в камере// Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2015. - No2. – С.80-84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com