DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2016.72626

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Anton Olehovych Luts

Анотація


Складність широкого застосування спектральних методів функціонального діагностування полягає в тому, що недостатньо досліджено окремі несправності електромеханічних систем на предмет отримання діагностичної інформації і не стандартизовано діагностичні параметри, які характеризують електромагнітні, вібраційні й акустичні процеси. Тому, останнім часом як альтернативу спектральним методам розглядають енергетичні методи діагностування електромеханічних систем. У статті обґрунтовано можливість визначення технічного стану на основі діагностичних параметрів – втрат потужності в елементах електромеханічної системи та відносного зношування ізоляції. Математичне моделювання та експериментальна перевірка підтвердила адекватність енергетичного підходу до визначення несправностей.

Ключові слова


електромеханічна система; технічний стан; діагностування; відносне зношення; втрати потужності; якість напруги живлення; режим навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


А. Ширман Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования / А. Ширман, А. Соловьев – Москва 1996, 252 с.

В.Н. Костюков Система контроля технического состояния машин возвратно-поступательного действия / В.Н. Костюков, А.П. Науменко // Контроль. Диагностика. – №3. – 2007. – C. 50-59.

Браташ О.В. Анализ методов вибродиагностики асинхронных двигателей. / Браташ О.В., Калинов А.П. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2010. – Вип. 2/2010 (10). – 78 с.

Randy R. Schoen, Thomas G. Habetler, Farrukh Kamran, Robert G. Barthel «Motor Bearing Damage Detection Using Stator Current Monitoring» IEEE transactions on industry applications, vol.31, no. 6, November/December 1995.

Петухов В. Диагностика электродвигателей. Спектральный анализ модулей векторов Парка тока и напряжения. Ч.1 / В. Петухов // «Новости электротехники», №1(49), 2008.

Петухов В. Диагностика состояния электродвигателей. Метод спектрального анализа потребляемого тока / В. Петухов, В. Соколов // «Новости электротехники», №1(31), 2005.

Овчаров В.В. Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве. / Овчаров В.В. – Киев: Изд-во УСХА, 1990. -110 с.

Закладний О.О. Методика функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – №1, – С. 79-84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com