АНАЛІЗ ТРИВАЛОСТІ І МЕЖ ІСНУЮЧИХ ТАРИФНИХ ЗОН ДОБИ

Volodymyr Fedorovych Nakhodov, Anatolii Ihorovych Zamulko, Mohammad Ibrahim Alsharari, Daryna Oleksandrivna Medintseva

Анотація


Запропоновано метод статистичного групування погодинної потужності енергосистеми і груп споживачів, що дозволяє більш об'єктивно визначати тривалість і фактичні межі зон доби з різними рівнями навантаження. Розроблено методичні основи аналізу характеру і ступеня протидії «дифтарифних» споживачів зміні попиту на потужність всіх інших, «недифтарифних» споживачів в кожну годину доби. Аналіз тарифних зон доби повинен базуватися не тільки на статистичному дослідженні конфігурації графіків навантаження енергосистеми і груп споживачів, але також і на оцінці характеру і ступеня щогодинної протидії «дифтарифних» споживачів зміні попиту на потужність всіх інших споживачів електроенергії.

Ключові слова


добові графіки навантаження; диференційовані тарифи на електроенергію; межі зон доби; метод групування навантажень; коефіцієнт протидії «дифтарифних» споживачів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Находов В.Ф., Замулко А.И., Мохаммад Аль Шарари, Исаенко Ю.Н. Определение первоочередных направлений совершенствования дифференцированных тарифов на электрическую энергию // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - №1(78).24-32.

Праховник А.В. Шляхи і етапи створення наукового напрямку з проблеми комплексного управління використанням електричної енергії // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 1999. - №1. – С. 58-69.

Национальная комиссия регулирования электроэнергии Украины http://www.nerc.gov.ua

Методика установления одноставочных тарифов на электрическую энергию, дифференцированных по периодам времени./ Находов В.Ф., Минкин А.Ю. Киев.полит.ин-т, 1994. – С. 33 –Укр.-Деп. в ГНТБ Украины 18.04.94 №724-Ук94//Аннот. в РЖ «Энергетика». – 1994. – №10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2016.72628

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com