АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Kateryna Volodymyrivna Chernukha, Viktoriia Vasylivna Dubrovska, Viktor Ivanovych Shkliar

Анотація


Проведено огляд методів отримання біопалива з різних видів біомаси. На прикладі сільськогосподарського підприємства показана доцільність вирощування ріпаку та енергетичних рослин для покриття власних потреб в електричній та тепловій енергії. Встановлено, що для підприємства вирощування ріпаку та виробництво з нього біодизеля дає більший прибуток ніж вирощування ріпаку на продаж. Виконана оцінка технічно досяжного енергетичного потенціалу соломи ріпаку та енергетичних дерев. Показана економічна доцільність використання різних видів деревних культур.

Ключові слова


біомаса; біопаливо; ріпак; енергетичні рослини; енергетичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


European Bioenergy Outlook. Statistical report, AEBIOM, 2013.

Гелетуха Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.І. Гайдай. // Пром. теплотехника. т. 37, №6.– 2015. – с. 56–65.

Верховцев Ф. Енергетичні деревні культури: маленький шанс великих можливостей [Електронний ресурс] / Федір Верховцев // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.agro-business.com.ua/ideii-i-trendy/2015-energetychni-derevni-kultury-malenkyi-shans-velykykh-mozhlyvostei.html.

Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bio.ukrbio.com/ua/articles/3589/.

Енергетичні рослини як сировина для біопалива [Електронний ресурс] / О. Хіврич, В. Курило, В. Квак, В. Каськів // Пропозиція. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=3624.

Чернуха К. В. Ефективність застосування біогазової установки для опалення на тваринницьких фермах [Текст] / К.В. Чернуха, В.І. Шкляр, В.В. Дубровська // Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність-2013»– Київ: Інститут газу НАН України, 2013. – С. 100-102.

Биодизель [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://rea.org.ua/dieret/Fuels/biodiesel.html.

Елисеев А. М. Экономическая эффективность выращивания ярового рапса [Електронний ресурс] / А. М. Елисеев // Надежда планеты. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://www.argo-shop.com.ua/article-2382.html.

Рекомендації по вирощуванню озимого ріпаку [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://www.mnagor.com/articles/5/.

Особенности производства биодизеля [Електронний ресурс] // Информационно-аналитическое агентство Cleandex. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cleandex.ru/articles/2009/12/23/biodiesel-production.

Методика узагальненої оцінки технічно досяжного потенціалу біомаси / [В. О. Дубровін, Г. А. Голуб, С.В. Драгнєв та ін.]. – К.: Віол Принт, 2013. – 25 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2016.72629

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com