DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2016.85896

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАТРОННИМ КОМПЛЕКСОМ «ПОДРІБНЮВАЧ-МЛИН» З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Vasyl Prokopovych Kalinchyk, Viktor Petrovych Rozen, Stepan Prokopovych Shevchuk, Oleksandr Viacheslavovych Meita

Анотація


В роботі розглядається моделювання роботи дробильно-помольного комплексу із застосуванням штучних нейронних мереж. Моделювання механічного процесу подрібнення проводиться при комплексному обліку чинників, що визначають його перебіг. Побудована модель використовується для оптимізації електроспоживання мехатронного комплексу. Показано, що при розробці моделі дробильно-помольного комплексу облік найбільшого числа факторів і їх взаємного впливу можливий при використанні в якості базової моделі багатошарового перцептрона.

Ключові слова


електроспоживання; оптимізація; нейромережева модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Плановский А.П. Процессы и аппараты химической технологии [Текст]/ Плановский А.П., Ралем В.М., Качан С.Э. – М.: Госхимиздат, 1962. – 848 с.

Технологическая оценка минерального сырья. Методы исследования: Справочник / Под ред. П.Е. Остапенко М.: Недра, 1990. – 212 с.

Розен В.П. Применение моделей на базе нейронных сетей для решения многокритериальной задачи управления дробильно-измельчительным комплексом/ Розен В.П., Калинчик В. П., Мейта А.В. // Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, 2003, вип. 8. – С. 134 – 141.

Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Пер. с англ. – М.: Горячая линия – Телеком. 2000.-182 с.

Каллан Р. Нейронные сети. Пер. с англ. [Текст]/ Каллан Р. – М.: Горячая линия – Телеком. 2000.- 280 с.

Белых Б.П. Электрические нагрузки и электропотребление на горнорудных предприятиях [Текст]/ Белых Б.П., Свердель И.С., Олейников В.К. – М., Недра, 1971, с. 248.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com