МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Valerii Ivanovych Deshko, Inna Yuriivna Bilous

Анотація


В роботі розглянуто управління режимами опалення будівель за умови прогнозування рівня внутрішньої температури повітря. Запропоновано регресійну модель для прогнозування середньодобової внутрішньої температури повітря. Середньодобова внутрішня температура повітря в умовах регулювання рівня опалення не є показовою. В роботі розглянуто добові коливання внутрішньої температури повітря та проаналізовано період виходу внутрішньої температури повітря в неробочі години на комфортну температуру повітря в робочі години. Розглянуто різні варіанти переривчастого опалення та визначено економію для різних графіків теплового навантаження. Запропоновано рекомендації щодо підбору переривчастого опалення.

Ключові слова


рівень опалення; переривчасте опалення; регулювання; форсування; комфортні умови; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Маляренко В.А. Анализ критерия энергоеффективности здания и сооружения / В.А. Маляренко, Н.А. Орлова // Інтегрованітехнології та енергозбереження, 2004. –№2.–С. 43–48.

Дешко В.І. Математичні моделі будівель для оцінки енергоспоживання / В.І. Дешко, І.Ю. Білоус // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Випуск 80, Київ 2014. С. 68–72.

Дешко В.И. Моделирование теплового состояния помещений при измерении режимов параметров отопления / В.И. Дешко, М.М. Шовкалюк, А.В. Ленькин // Промышленная теплотехника. Т.31 - 2009. - №6. - С. 75-80.

Круковский П.Г.Возможности и проблемы применения способа экономии энергии путем регулирования температуры помещений / П.Г. Круковский, М.А. Метель, О.Ю. Тадля// Промышленная теплотехника. - 2009. - №7. - С. 24.

The official website EnergyPlus Energy Simulation Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://app1.eere.energy.gov/bildings/energyplus.

https://energyplus.net/weather-location/europe_wmo_region_6/UKR.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2016.85903

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com