DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2016.98438

СТАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Myroslav Trokhymovych Strelkov

Анотація


Метою статті є проведення структурного аналізу й побудова статичної структурної моделі системи ринку електроенергії. Оскільки складовими, відповідальними за побудову системи ринку електроенергії, виступають технологічна й комерційна підсистеми, їх структурні моделі представлено у вигляді орієнтованих графів відповідно до етапів реформування електроенергетики й запроваджуваних моделей товарного ринку електроенергії. Структурну модель технологічної підсистеми побудовано на технічній і виробничій мовах у вигляді плоских графів об’єктної і суб’єктної структурних моделей. Структурну модель комерційної підсистеми побудовано на торговій і фінансовій мовах у вигляді плоских графів для неконкурентних моделей і неплоских  графів для конкурентних моделей товарного ринку електроенергії. Показано, що побудовані структурні моделі технологічної і комерційної підсистем можна об’єднувати, створюючи тим самим мультиграфи структурної моделі системи ринку електроенергії.

Ключові слова


електроенергетика; ринок електроенергії; система ринку, структура системи; модель структури; статична модель;

Повний текст:

PDF

Посилання


Стрелков М.Т. Статична модель складу системи ринку електроенергії / М.Т. Стрелков // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – №3. – С.117-121.

Стрелков М.Т. Складові інфраструктури системи енергоринку: створювані потоки, реалізовані принципи, розв’язувані задачі / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №4. – С.51-57.

Стрелков М.Т. Реструктуризація галузевої інфраструктури ринку електричної енергії / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2007. – №9. – С.3-8.

Стрелков М.Т. Розвиток природної монополії в електроенергетиці: змінні, індекси, стійкість, стадії / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №12. – С.32-38.

Стрелков М.Т. Лібералізація в системі ринку електричної енергії / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2012. – №10. – С.10-17.

Стрелков М.Т. Маркетингові питання реструктуризації електроенергетики / М.Т. Стрелков // Електричні мережі та системи. – 2004. – №5-6. – С.100-104


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com