МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ(MODELLING OF COAL CONSUMPTION IN UKRAINE BY USING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLIN)

В. С. Степашко, А. Р. Трачук

Анотація


У даній роботі  розглянуто проблемні питання споживання вугілля по Україні. Проаналізовано динаміку споживання та запропоновано методичні рекомендації щодо ефективного видобування, споживання та використання вугілля по всій Україні в цілому. Побудовано та розроблено прогнозні моделі споживання вугілля в Україні з використанням сучасного програмного забезпечення та  методу групового урахування аргументів, який дозволив побудувати адекватні прогнозні моделі споживання енергоресурсів у системі енергетичного балансу України. Досліджено та спрогнозовано сценарії споживання вугілля загалом по Україні.


Ключові слова


енергозбереження; енергоефективність енергобаланс; енергетична статистика;

Повний текст:

PDF

Посилання


Autonomiv A.B. World Energy: The state scale, perspective, sustainability, environmental issues, price dynamics of energy resources // Power Station. - 2013.-№5.-55-64 p. 2. Ivahnenko A.G. Adoption decisions based on self-organization/A.G. Yvahnenko, Y.P. Zaichenko, V.D. Dimitrov. - M., "Sov. Radio ", 1976. – 280 p. 3. Volkov A.M. Energy conservation, efficiency and economy of fuel and energy complex of Ukraine in general // Energy policy / Volkov A.M., B.E. Popov, Protsenko O.D., Potryasov S.A. – 2009 - 1.- 31-34 p. 4. Bashmakov I.A. Regional policy to increase energy-efficiency effect from problems to solutions. - M .: TSENEF, 2006 – 192 p. 5. Batyschev V.E Energy Saving / Batyschev V.E., Martinenko B.G., Rozshukiv S.L., J.M. Shchelokov - Ekaterinburg, 2014 – 304 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2016.98440

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2016 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com