АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД НА СИСТЕМУ З НЕТРАДИЦІЙНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Daria Serhiivna Horenko, Hryhorii Valeriiovych Melnychuk

Анотація


Наведено класифікацію кондуктивних завад та причини їх виникнення в системах електрогенерації. Представлено моделювання роботи системи електроживлення у випадку дії прямокутних періодичних імпульсів зі змінною полярністю. Розглянуто роботу системи під час вмикання генератора періодичних завад прямокутних імпульсів змінної полярності зі змінними початковими параметрами. На основі виміряних даних при різних значеннях амплітуди імпульсів спотворення та періоду роботи генератора спотворення побудовано сімейства характеристик. Розроблено та проаналізовано алгоритм порядку дій при здійснені аналізу впливу кондуктивних завад на систему еквівалентний генератор – еквівалентне навантаження. Представлено залежності обмінної потужності при різних кутах зсуву фаз при різних формах імпульсних сигналів.

Ключові слова


джерело кондуктивних завад; потужність Фризе; електромагнітна сумісність; обмінна потужність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Неактивная мощность в электроэнергетических системах / А.А.Шпота, Д.В. Орлов, Р.А. Набиуллин, А.А. Планков. // Омский государственный технических университет.

Жарков Ф.П. Об одном способе определения реактивной мощности / Ф.П. Жарков. // Наука. – 1984. – №2. – С. 73–81.

Жуйков В.Я. Енергетичні процеси в електичних колах з ключовими елементами / В.Я. Жуйков, С.П.Денисюк. – Київ 2010. – 264 с.

Костин М.О. Ознака наявності обмінної потужності в силових електричних тягових колах системи потійного струму / М.О. Костин, О.Г. Шейкина. – 2012. – С. 98–102.

Баланс энергий в электрических цепях / [В.Е. Тонкаль, А.В. Новосельцев, С.П. Денисюк та ін.]. – Киев: Наук. думка, 1992. – 312 с.

Кириленко, О.В. Особливості забезпечення електромагнітної сумісності в електричних мережах України [Текст] / О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, О.Б. Рибіна // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. праць. – К.: ІЕД НАНУ, 2007. – № 1(16), Частина 1. – С. 27–30.

Journals, B., EMC and Smart Grid applications / B. Journals // IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. – 2010.

Oliveira, P.M.D., Reactive Power Responseof Wind Generators Underan Incremental Network-Loss Allocation Approach [Текст] / P.M.D. Oliveira, P.M Jesus., E.D. Castronuovo, M.T. Leao // IEEE Transactionson Energy Conversion, June. 2008, – № 2 (23), С. 612–621.

Verma, S.P. Smart Grid, Its Power Quality and Electromagnetic Compatibility [Текст] / S.P. Verma, P. Kumar, Noor-ul-Islam. // MIT International Journal of Electrical and Instrumentation Engineering. – 2012. – №1. – С. 55–64.

Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning [Текст] / H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes // New York:Wiley. – 2007. – 380 c.

Leszek, S., Czarnecki, K. Instantaneous Reactive Power p-q Theory and Power Properties of Three-Phase Systems [Текст] / S. Leszek, K. Czarnecki // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2006. – 21. – С. 362-367.

Загирняк, М.В. Анализ процессов преобразования энергии в электромеханических системах / М.В. Загирняк, Д.И. Родькин // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – 3(19). – С. 30–36.

Загирняк, М.В. Направления развития теории мгновенной мощности и ее применение в задачах электромеханики [Текст] / М.В. Загирняк, Д.И. Родькин, А.П. Черный, Т.В. Коренькова // Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – 2011. – С. 347–354.

Денисюк, С.П. Аналіз взаємного впливу елементів системи електроживлення з перетворювачами [Текст] / C.П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. праць. – К.: ІЕД НАНУ. – 2007. – № 2(17). – С. 13–17.

Костин, Н.А. Методы определения составляющих полной мощности в системах электрической тяги [Текст] / Н. А. Костин, А. В. Петров // Технічна електродинаміка. Тем. вип.«ПСЕ –2011». – 2011. – 3. – С. 53–59.

Жемеров, Г.Г. Система составляющих полной мощности и энергетических коэффициентов на основе p-q-r теории мощности [Текст] / Г.Г Жемеров, Д.С. Крылов, Д.В. Тугай // Технічна електродинаміка, тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – 2004. – Ч. 1. – С. 69–74.

Жуйков В.Я. Розвиток методу окремих складових для розрахунку складних електронних систем / В.Я. Жуйков, С.П. Денисюк, Г.В. Мельничук // Техн.електродинаміка, темат. вип. «Проблеми сучасної електроніки», 2008. – Ч.3. – С.3–8.

Денисюк С.П. Розрахунок електромагнітних процесів у системах з перетворювачами електричної енергії для технологічних систем з циклічно змінюваними параметрами / С.П.Денисюк, Г.В.Мельничук, П.С.Колесник // Праці ІЕД. – 25. – 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2016.98457

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com