ОПТИМАЛЬНА ВИСОТА ПОПЕРЕЧНИХ РЕБЕР ПЛОСКООВАЛЬНОЇ ТРУБИ

Maksym Mykhailovych Vozniuk, Oleksandr Volodymyrovych Semeniako, Valeriia Andriivna Bondar

Анотація


На підставі експериментальних досліджень і аналізу інтенсивності теплообміну та аеродинамічного опору пучків плоскоовальних труб проведена оптимізація висоти поперечного оребрення. Проаналізовано вплив використовуваного матеріалу на оптимальну висоту оребрення. Вперше в Україні запропонована узагальнююча залежність для визначення оптимальної висоти ребра в залежності від матеріалу оребрення та відносної довжини лінії контакту ребра с несною трубою. Результати проведеного анализу представлені у вигляді порівняльних теплоаеродинамічних і масогабаритних характеристик економайзера-утилізатора для котла ПТВМ-30м. Показано що, використання оптимізованого оребрення дозволяє поліпшити масогабаритні характеристики теплообмінного пристрою на (15-20)%.

Ключові слова


труба; плоскоовальный; ребро; оптимизация; тепловой поток; теплоаэродинамика

Повний текст:

PDF

Посилання


Багрий П.И. Сравнение тепловой эффективности шахматных пучков поперечно-оребренных труб различного профиля/ П.И. Багрий, А.М. Терех, В. А. Рогачов //Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2007. – №6/5(30). – С. 51-56 .

Письменный Е.Н. Новые теплообменные поверхности из плоскоовальных труб с неполным оребрением / Е.Н. Письменный, А.М. Терех, П.И. Багрий //тез. докл. VI Минский международный форум по тепло-и массообмену. 19-23 мая 2008 г., г. Минск, Беларусь. – С.281-283.

Письменный Е.Н. Новые эффективные развитые поверхности теплообмена для решения задач энерго- и ресурсосбережения/ Е.Н. Письменный // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29. - №5. – С. 7-16.

Письменный Е.Н. Оптимизация оребрения новой теплообменной поверхности на основе плоскоовальных труб/ Е.Н. Письменный, П.И. Багрий, А.М. Терех, А.В. Семеняко // Инженерно-физический журнал. 2013. Т.86 №5. С. 1002-1007.

Антуфьев В.М. Эффективность различных форм конвективных поверхностей нагрева./ В.М. Антуфьев – М. Л.:Энергия, 1966. – 184 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2016.98458

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2016 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com