Енергетика: економіка, технології, екологія

Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135 від 30.03.2000р. 

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р.  № 1-05/5.

Журнал включено до наукометричної бази даних РІНЦ, бази даних «Наукова періодика України» НБУВ, електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI, Google Scholar, Research Bible, Polska Bibliographia Naukowa, Academic Journal Index, I2OR, Academic Keys.

ISSN: 1813-5420 (Print), 2308-7382 (Online).

Підписано до друку за рекомендацією Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” 


Зображення домашньої сторінки журналу

 Засновник

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Міжфакультетський журнал

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Теплоенергетичний факультет

Факультет електроенерготехніки та автоматики


 

Адреса редакції        03056, Україна, м.Київ, вул.Борщагівська, 115, к.315,

тел. (38-044) 406-85-14, e-mail: krav@iee.kpi.ua