DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117377

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА РІВНІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Yevheniia Yevstafiivna Chaikovska

Анотація


Запропоновано математичне обгрунтування інтелектуальної системи підтримки функ-ціонування енергетичних систем на основі прогнозування зміни параметрів технологічного процесу. Так, наприклад, з використанням запропонованої інтелектуальної системи  розробле-но інтегровану систему оцінки зміни вологовмісту повітря в сушильній камері щодо виробниц-тва пелетного палива, яка дозволяє  приймати рішення на зміну витрати повітря, що пода-ється на підігрів, на основі зміни частоти обертання електродвигуна повітряного вентилято-ра, при вимірюванні температури повітря на виході із сушильної камери. Так, наприклад, на основі запропонованої інтелектуальної системи розроблено  інтегровану систему підтримки температури місцевої води щодо підтримки сушки деревини при вимірюванні температури газів та температури зворотної води на вході в теплообмінник другого  контуру когенераційної системи. Прийняття рішень  на зміну кількості пластин теплообмінника в узгодженні із зміною частоти обертання електродвигуна повітряного вентилятора дозволяє підтримувати співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти, що, наприклад,  в умовах функціонування когенераційної системи  потужністю 115 кВт  при виробництві 5,8 тис. т пелет з деревини в рік знижує собівартість  виробленої  енергії  до  20–30 %.


Ключові слова


інтелектуальна система; прогнозування параметрів; прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Гелетуха, Г.Г. Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 2 [Текст] / Г.Г.Гелетуха, Т.А.Железная, П.П.Кучерук, Е.Н.Олейник, А.В.Трибой // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 65–73. – ISSN 0204-3602.

Трошин, А.Г. Развитие процессов и оборудования для производства топливных брикетов из биомассы [Текст] / А.Г.Трошин, В.Ф.Моисеев, И.А.Тельнов, С.И.Завинский // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2010. – № 8/45 (3). – С. 36–40. – ISSN 1729-3774.

Чайковська, Є.Є. Розробка енергозберігаючої технології підтримки функціонування біодизельної установки у складі когенераційної системи. [Текст] / Є.Є.Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 1/8 (79). – С.4 – 11. – ISSN 1729-3774. – doi:10.15587/1729-4061.2016.59479.

Чайковська, Є.Є. Development of energy-saving technology maintaining the functioning of a drying plant as a part of the cogeneration system [Text] / Є.Є.Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Т. 3, № 8 (81). – С.42–46. –ISSN 1729-3774. – doi:10.15587/1729-4061.2016.72540.

Bhattarai, Sujala. Simulation Study for Pneumatic Conveying Drying of Sawdust for Pellet Production [Text] / Sujala Bhattarai, Jae-Heun Oh, Seung-Hee Euh, Dae Hyun Kim, Liang Yu // Drying Technology. – 2014. – Vol. 32.–p. 1142 – 1156. –ISSN 0737-3937.–doi:10.1080/07373937.2014.884575.

Laurila, Jussi. Compression drying of energy wood [Text] / Jussi Laurila, Havimo Mikko, Lauhanen Risto // Fuel Processing Technology. – 2014. – Vol. 124. – p. 286 – 289. –ISSN 0378-3820.–doi:10.1016/j.fuproc.2014.03.016.

Perre, Patrick. Drying of Wood: Principles and Practices [Text] / Patrick Perre, Roger Keey // Handbook of Industrial Drying. – 2014. – p. 797 – 846. –ISSN 978-1-4665-9665-8. – doi: 10.1201/b17208-44.

Yuping, Liu. Application of the self-heat recuperation technology for energy saving in biomass drying system [Text] / Liu Yuping, Aziz Muhammad, Kansha Yasuki, Bhattacharya Sankar, Tsutsumi Atsushi // Fuel Processing Technology. – 2014. – Vol. 117. – p. 66 – 74. –ISSN 0378-3820. – doi: 1016/j.fuproc.2013.02.007.

Wang, Hai-tao. Study of Immune PID Controller for Wood Drying System [Text] / Hai-tao Wang, He-ming Jia // 2013 International Conference on Communication Systems and Network Technologies. – 2013. – p. 827 – 831. –ISBN 1-4673-5603-9. –doi:10.1109/csnt.2013.176.

Zhongfu, Tian. Research on control system of wood drying based on BP Neural Network [Text] / Tian Zhongfu, Li Yuehua // Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Comput-er(MEC).–2013.– p. 36–38. –ISBN 4-4799-2564-3. –doi: 10.1109/mec.2013.6885046.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com