DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127561

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТКАЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Mykola Ivanovych Serhiienko, Volodymyr Heorhiiovych Smoliar, Denys Serhiiovych Sokolenko, Mykola Viktorovych Nazarets

Анотація


Проблема захисту довкілля від забруднень включає  проблему захисту виробничого середовища від шкідливих технологічних викидів. Великого значення набуває дане питання в розробленні нових технологій для покращення якості виробів, зростання екологічної чистоти текстильної продукції, екологічної безпеки виробничого процесу, покращення  умов праці та захисту здоров’я працівників.


Ключові слова


текстиль; пиловловлюючі пристрої; кондиціювання повітря; повітрообмін; рециркуляція; зволожене повітря, енергозбереження; ентальпія; охорона праці; охорона довкілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладний О.М. Системи управління і контролю мікроклімату у виробничих приміщеннях / О.М.Закладний, С.Л.Прядко, В.Г.Смоляр // Збірник матеріалів третьої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки - К.: НТУУ «КПІ», 2009. С.57–60.

Закладний О.М., Використання сучасних систем управління мікрокліматом промислових приміщень – складова підвищення ефективності та безпеки праці / О.М.Закладний, С.Л.Прядко, В.Г.Смоляр // Наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників - К.: НТУУ «КПІ», 2008. С.13-15.

Ткачук К.Н. Розробка комплексу методів нормалізації повітряного середовища апаратників формування капронових ниток / К.Н.Ткачук, Л.О. Мітюк // Збірник матеріалів третьої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2009. С.10–11.

Звіт по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу на ВАТ "Чернігівське Хімволокно". - Чернігів, 2001. – 101 с.

Сергієнко М.І. Підвищення охорони праці ткацького виробництв за рахунок впровадження нових систем кондиціювання/ М.І.Сергієнко, Є.А. Бахтіна // Збірник наукових праць “Проблеми охорони праці на Україні ”. Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці. – К.: ННДІПБОП. – 2010. –№19. С.48-55.

Халезов Л.С. Очистка запыленного воздуха на текстильных предприятиях / Л.С. Халезов., Ю.А. Шиков, А.Г. Чесноков //. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 136 с.

Пирумов А.И. Обеспылевание воздуха / А.И. Пирумов . – М.: Стройиздат, 1981. – 296 с.

Коротаев А.М. О снижении запыленности воздуха в ткацком цехе / А.М.Коротаев // Изв.вузов. Технология текстильной промышленности. – 1987. - № 1 - С. 93

Нимич Г.В., Михайлов В.А., Бондарь Е.С. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха.- К.: Тов “Видавничий будинок” Аванпост-Прим.” 2003. – 630 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com