УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЯХ, ПІДСТАНЦІЯХ ТА МЕРЕЖАХ НАДВИСОКИХ КЛАСІВ НАПРУГИ

Authors

  • Yevhenii Arkadiiovych Bondarenko Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Oleksandr Yevheniiovych Rubanenko Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Nadiia Oleksandrivna Manzhak Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127562

Keywords:

електрична станція, енергія, електричне поле, менеджмент, ризик, електробезпека.

Abstract

Розглянуто найбільш розповсюджені підходи європейських систем менеджменту різних напрямів діяльності та сфер управління. Розроблено структурну модель системи управління електробезпекою та алгоритм аналізу ризику електротравматизму. Це дозволило запропонувати принцип функціонування системи електробезпеки електротехнічного персоналу, що обслуговує енергетичні установки на станціях, підстанціях та електричних мережах надвисоких класів напруги. Запропонований принцип управління системою електробезпеки від дії електричної енергії оснований на замкнутому інформаційному контурі, який містить послідовність логічно пов’язаних функцій управління: оцінювання ризику ураження персоналу електричною енергією; планування та виконання планових заходів з електробезпеки щодо усунення ланцюга передумов появи електротравм, направлених на мінімізацію ризику електротравматизму; контроль за виконанням планових заходів; оцінювання та аналіз ризику електротравматизму після вжитих заходів; ухвалення рішень із вдосконалення системи електробезпеки.

Author Biographies

Yevhenii Arkadiiovych Bondarenko, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доц.

Oleksandr Yevheniiovych Rubanenko, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доц.

References

Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. / Глущенко В. В. – г. Железнодорожный Моск. обл.: Крылья, 1999. – 336 с.

Цай Т. Н., Грабовый П. Г. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Т. Н. Цай, П. Г. Грабовый – М.: Аланс, 1997. – 288 с.

Рижков В. Г. Застосування ризик-орієнтовного підходу для аналізу електротравматизму на металургійних підприємствах. / В. Г. Рижков, О. В. Новощонова // Металургія: зб. наук. праць ЗДІА: Вип. 23 – Запоріжжя. 2011. – С. 180-186.

Кальки Валдис. Основные направления оценки рисков рабочей среды / Валдис Кальки, Имант Кристиньш, Жения Роя. – Рига : SIA «Jelgavas tipografija», 2005. – 73 с.

Никольский О. К. Новый взгляд на техногенную безопасность в контексте теории оптимизации и риска / Никольский О. К., Ерёмина Т. В., Семичевский П. И. // Вестник Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. – 2009. – № 4. С. 20-25.

Рубаненко О. Є. Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів: монографія / О. Є. Рубаненко. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 188 с.

Бондаренко Є. А. Удосконалення методу забезпечення електробезпеки під час виконання робіт на струмовідних частинах електроустановок надвисоких класів напруги/ Є. А. Бондаренко, В. М. Кутін // НТУУ «КПІ». "ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія". – 2014. – № 4 (38). – С. 26–34.

Bondarenko E. A. New view on electrical safety in the context of the theory of the system analysis /

E. A. Bondarenko, K. V. Bezpaly // Science and Education: materials of the 2nd international research and practice conference, Vol. I, December 18th-19th, 2012. Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg. – Germany, p.105-112.

Published

2017-12-30

Issue

Section

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN ENERGY