МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Authors

  • Oleh Hryhorovych Levchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9737-7212
  • Oksana Stepanivna Ilchuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6352-5320

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127564

Keywords:

охорона праці, ефективність управління, машинобудування, виробничий травматизм, ранжування, правило Борда.

Abstract

У роботі обґрунтовано застосування правила ранжування для машинобудівних виробництв за показниками впливу на рівень їх виробничого травматизму. Сформульовано математичну постановку задачі ранжування. Розраховано й впорядковано суму рангів для виробництв в галузі машинобудування.  Виконано математичне моделювання ранжування виробництв за допомогою правила Борда та отримано матрицю спостережень. Наведено результати розподілу потерпілих за причинами нещасних випадків, які в повному обсязі відображають стан охорони праці та рівень виробничого травматизму в галузі машинобудування вцілому.

Author Biographies

Oleh Hryhorovych Levchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, проф.,

Oksana Stepanivna Ilchuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

асистент

References

Мулен Э. Корпоративное принятие решений: аксиомы и модели. – М.: Мир, 1991. – 306 с.

Ковалев М.М. Новые инновационные структуры. Вестник БГЭУ. – 1995. – №1. – С. 54-69.

Ковалев М.М. Экспертная система анализа тендерных предложений компьютерного оборудования и софтвера. Інфарматызация адукации. – 1997. – №1. – С. 68-92.

Горбач А.В., Ковалев М.М. Как определяются международные рейтинги государств // Вестн. ассоц. бел. банков. – 2000. – №33. – С. 25–28.

Методика визначення рейтингів університетів України. − Київ, Україна: НТУУ «КПІ», 2006. – 46с.

Підвищення ефективності енерговикористання на об’єктах систем теплопостачання. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0a65635b2bd69a5c53b88521216c37_1.html.

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: Курс лекций. − Москва, Россия.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

Published

2017-12-30

Issue

Section

МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ І СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ