DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127564

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Oleh Hryhorovych Levchenko, Oksana Stepanivna Ilchuk

Анотація


У роботі обґрунтовано застосування правила ранжування для машинобудівних виробництв за показниками впливу на рівень їх виробничого травматизму. Сформульовано математичну постановку задачі ранжування. Розраховано й впорядковано суму рангів для виробництв в галузі машинобудування.  Виконано математичне моделювання ранжування виробництв за допомогою правила Борда та отримано матрицю спостережень. Наведено результати розподілу потерпілих за причинами нещасних випадків, які в повному обсязі відображають стан охорони праці та рівень виробничого травматизму в галузі машинобудування вцілому.


Ключові слова


охорона праці; ефективність управління; машинобудування; виробничий травматизм; ранжування; правило Борда.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мулен Э. Корпоративное принятие решений: аксиомы и модели. – М.: Мир, 1991. – 306 с.

Ковалев М.М. Новые инновационные структуры. Вестник БГЭУ. – 1995. – №1. – С. 54-69.

Ковалев М.М. Экспертная система анализа тендерных предложений компьютерного оборудования и софтвера. Інфарматызация адукации. – 1997. – №1. – С. 68-92.

Горбач А.В., Ковалев М.М. Как определяются международные рейтинги государств // Вестн. ассоц. бел. банков. – 2000. – №33. – С. 25–28.

Методика визначення рейтингів університетів України. − Київ, Україна: НТУУ «КПІ», 2006. – 46с.

Підвищення ефективності енерговикористання на об’єктах систем теплопостачання. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0a65635b2bd69a5c53b88521216c37_1.html.

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: Курс лекций. − Москва, Россия.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com